Oppføringer av post@brv.no

Advarsel om klatring i Helleren i Jøssingfjord

Mange som har klatret i Helleren i Jøssingfjord de siste årene har påpekt hvor korroderte de gamle boreboltene er. Ved minst ett tilfelle har en klatrer dratt en bolt rett ut av fjellet med håndmakt.   Det har blitt gjort sporadiske forsøk de siste årene av enkeltpersoner til å få tillatelse til å rebolte Helleren, […]

Handlingsplan ved ulykker & koordinater til klatrefelt

Styret har ila Våren 2015 laget et dokument som er ment å kunne brukes i forbindelser med ulykker. I tillegg til å inneholde fremgangsmåte, finner en også koordinater til noen av de mest kjente klatrefeltene i Rogaland. Oppfordrer alle til å ha en kopi i klatresekken eller på telefonen. Last ned handlingsplan her!  

Vurderinger etter svikt i topptaufeste på Kårstø

4. april i år skjedde det en ulykke på klatrefeltet på Kårstø som understreker hvor viktig det er at toppankere/snufester er laget skikkelig og at de brukes korrekt.   Uerfarne klatrere hang opp topptau på en rute på feltet. Topptaufestet besto av to ekspansjonsbolter forbundet med en kjetting, men bare en stålkarabiner med wiregate av […]

Utlevering og tilbakebetaling av bolte

Vi ønsker fremdeles å støtte utviklingen av klipper, men fra og med i år endrer vi måten dette skjer på. Les mer og finn skjema for boltestøtting her BRV har alltid ønsket å gi økonomisk støtte til utvikling av nye crag i Rogaland. Tidligere har det vært vanlig praksis at klubben har tilbakebetalt utgifter til […]

BRV årsmøte 2. mars 2015

Her er dokumentene til årsmøtet 2015, med revisjoner Årsmøtet fant sted på Stavanger turistforening sitt hus på mandag klokka 1900. Adresse: Olav V s gate 18, 4005 Stavanger Årsmelding 2014 Organisasjonsplan 2015 Saksliste og saksdokumenter 2015 Resultat 2014 Budsjett 2015 Reviderte dokumenter Som vi ble enige om på årsmøtet, legger vi ut revidert resultat og budsjett […]

Klatring og yoga

Satya Yoga ønsker å gi alle med medlemskap i BRV er godt tilbud for å holde kroppen frisk og hodet på plass mentalt med redusert pris på klippekort og enkelttimer. Klatring er fantastisk gøy og utfordrende! Det gir styrke fysisk og mentalt, men kan også være hardt for ryggen, skuldre, armer og hender. I tillegg […]

Hvordan får jeg et medlemsbevis?

Når man har betalt fakturaen kan man henvende seg til klatrevertene i Sørmarka Arena som vil sjekke på medlemslisten at dere har betalt, og deretter dele ut et medlemsoblat til dere som dere for eksempel limer på Brattkortet. Dette fungerer som medlemsbevis i Sørmarka, på SiS og Platou. How do I get a membership certificate ? […]

Snikåpning av buldrevegg i Sørmark Arena

Buldreveggen i Sørmarka Arena snikåpner fredag 26. september med en uformell konkurranse! Vi holder på fra kl 18 til 20. Store og små er velkomne! Gratis inngang! Premier! Vær med å feire vår nye buldrevegg, nyt mange nye problemer og finn ut mer om klatreklubber, sesongkort og rabatter. Velkommen!