Påmelding «fra inne til ute» kurs!

Vi har foreberedt dette i koronaperioden og denne uken har endelig retningelinjene fra NKF og NIF åpnet opp for at vi kan komme i gang med utekurs.

Hva er et «fra inne til ute» kurs, og passer det for meg?

Målene med kurset, hentet fra kursmalen til NKF, er:

  • Sette deltakerne i stand til å klatre boltede sportsklatreruter utendørs på egenhånd.
  • Lære dem nok om sikringsteknikk og opptreden til å kunne ta vare på sin egen og klatrepartners sikkerhet på utendørs sportsklatrefelt både på topptau og led.
  • Bevisstgjøre deltagerne på den potensielle fare som er forbundet med klatring på utendørs sportsklatrefelt.
  • Stimulere gleden ved å klatre utendørs gjennom å gi en innføring i enkel klatreteknikk.
  • Bevisstgjøre deltakere på prinsippene om sporløs ferdsel og hensynsfull opptreden under besøk på utendørs klatrefelt.

Dato: TBA
Sted: Hommelandsva, Sandnes (Tengesdal)
Pris: 1100kr for BRV medlemer, 1400 for ikke-medlemmer

Følg link til påmeldingen, der er det også mer info. Videre informasjon fås på epost, og vi kjører første mann til mølla prinsippet. Ved stor pågang vil vi sette opp flere kurs.

Spørsmål kan sendes til post@brv.no