Klage og varsel

Generelt om varsling i NIF 

Varselskanal for uetisk atferd | Norges Klatreforbund (klatring.no)

Klagesak | Norges Klatreforbund (klatring.no)


Ønsker du varsle noe internt i BRV? 

Send epost til den du mener er mest hensiktsmessig så vil vi følge deg opp:

Daglig leder: stian.e@brv.no
Styreleder: styreleder@brv.no