Rogaland Alpine Redningsgruppe – RAR

Rogaland Alpine Redningsgruppe (RAR) er en frivillig gruppe som står for redning i bratt lende i Rogaland. RAR består av ca 20 klatrere som sammen med 330 skvadronen kan redde klatrere eller andre ut fra bratt terreng på dugnad.

Målsetningen er at gruppen skal kunne fly fra Sola med Sea King en time etter at HovedRedningsSentralen (HRS) har bedt om assistanse. Dette har gått greit i alle aksjoner så langt.

Hvis redning er nødvendig, kontakt Politi eller Hovedredningssentralen. Politiet har ansvaret for å koordinere redningsaksjoner.

Redningsaksjonen

Normal redning foregår ved at 330 setter klatrerne av på toppen. 3 klatrere rappellerer så ned til den skadede på statiske tau med båren. De rappellerer videre med den skadede til foten av fjellet.
Deretter blir den skadede brakt ut fra veggen og hentet med helikopteret.

Det er verdt å merke seg at redning kan ta l-a-n-g tid. En fallskjermhopper ble hentet ut fra Kjerag i 1997 fra ca 300 meter under toppen, det tok 14 timer fra HRS rekvirerte 330 til hun var hentet ned til innsteget. I tillegg til aksjoner kommer en del mobiliseringer der gruppen møter hos 330 på Sola uten at det blir aksjon.