Historikk

Klatreklubben Bratte Rogalands Venner ble stiftet av de lokale klatrerne Nils Engelstad, John H. Coulter, Martin Berge og Per B. Haavik på puben Dickens i Stavanger 17. mars 1980.

Håkon i historisk bekledning
BRV historie, Bersagel

BRVs historie, 1980 til 1995, ble ført i pennen av Sindre Bø og gitt ut som BRV – Annalene. Skriftet er på ca 90 sider i a-4 format og dekker det meste av det som skjedde de første 15 årene.

Historiske vedtekter for Bratte Rogalands Venner

De første vedtektene beskriver BRVs grunnholdning da klubben ble stiftet. Selv om vedtektene er moderinsert, er miljøet fremdeles forankret i stifterenes tanker.

1. Formål

BRV skal være en uformell interesse organisasjon for klatrere i Rogaland.
Formålet for klubben er som følger:

 • Å ivareta klatreres interesser
 • Virke holdningsskapende mht sikkerhet og etikk
 • Virke aktivitets inspirerende og kontaktskapende
 • Å skape et sosialt miljø
 • Registrere ruter og oppdatere klatrefører
 • Sikre våre klatrefelts høye standard

2. Medlemskap

2.1 Enhver som klatrer en rute på tre taulengder eller mer (eller fem en-taulengders ruter!) på klippe, fjell, snø eller is, og liker det, kan søke om å bli medlem i BRV.
2.2 Søknad om medlemskap sendes BRV med bestignings liste (rutenavn, sted, gradering, lengde), samt navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer.
2.3 Medlemskapet er sosialt og politisk fullstendig uforpliktende.
2.4 BRV skal favne om alle typer klatring fra konkurranse/sports klatring til fjellklatring i store høyder.
2.5 Medlemmer som opptrer uhøvisk gjentatte ganger eller bringer klubben/klatresporten i vanry, kan av styret ekskluderes som medlem av BRV.
2.6 Medlemmer som har utøvd spesiell innsats for BRV eller klatresporten kan utnevnes til æresmedlemmer.

3. Klubbstyret

3.1 Styret i klubben skal som et minimum bestå av fem personer som skal fylle følgende funksjoner: Formann, Nestformann, Kasserer, Sekretær, Materialforvalter
3.2 Styret skal ved saker som er av stor betydning for klubben innkalle til allmannamøte for orientering og diskusjon.
3.3 Styrets oppgaver:

 • Referat fra styremøter
 • Administrere medlemsarkiv
 • Regnskap
 • Avholde årsmøte med årsmelding og årsregnskap
 • Innkalle til allmannamøte ved viktige avgjørelser
 • Avholde medlemsmøter
 • Arrangere årsfest
 • Arrangere vårsamling
 • Arrangere klatrekurs
 • Drive innendørs klatrevegg
 • Forvalte BRVs ressurser på en ansvarsbevisst måte
 • Utgi medlems info (Bratte Blekkå, navnelister, program etc)
 • Oppdatering og utgivelse av klatrefører
 • Samle og ivareta historisk materiale fra klatring i Rogaland
 • Skape positiv PR om klatresporten
 • Virke holdningsskapende og ivareta norsk klatreskikk
 • Sikre høy kvalitet på våre klatrefelt
 • Hjelpe nye eller tilreisende klatrere tilrette