kårstø ulykke

Vurderinger etter svikt i topptaufeste på Kårstø

4. april i år skjedde det en ulykke på klatrefeltet på Kårstø som understreker hvor viktig det er at toppankere/snufester er laget skikkelig og at de brukes korrekt.

 

Uerfarne klatrere hang opp topptau på en rute på feltet. Topptaufestet besto av to ekspansjonsbolter forbundet med en kjetting, men bare en stålkarabiner med wiregate av ukjent opphav uten merking. En person begynte å klatre på topptauet og tok flere fall før tauet falt ut av festet og klatrer falt i bakken.

Ulykkesgranskningen i etterkant viste at karabineren i toppen var bøyd/strukket opp slik at tauet fritt kunne hoppe ut. Karabineren har sannsynligvis sviktet pga. at tvist i tauet har presset wiregaten åpen mot kjettingen den hang i samtidig som klatrer falt. Karabinere tåler mye mindre når gaten ikke er lukket, og selv om topptaufall sjelden genererer store krefter har det antakeligvis vært nok til å bøye karabineren.

Det er først og fremst to kritikkverdige forhold ved dette topptaufestet, som dessverre gjelder for mange andre snufester i Rogaland også:

–      Karabineren var av ukjent opphav, muligens ikke sertifisert for klatring

–      Det var ingen backup, topptauet hang i bare ett punkt

BRVs sikkerhetsgruppe oppfordrer alle klatrere til å aldri stole på bare ett innbindingspunkt! Sørg alltid for at det er dobbel sikring i alle ledd i topptaufestet, det koster deg lite å henge igjen en ekstra karabiner om nødvendig.

Videre er det en dårlig, men dessverre utbredt, skikk å topptaue direkte i et snufeste. Skal dere topptaue så gjør det på to av deres egne slynger/karabinere og bruk selve snufestet bare når dere er ferdige og skal ned. Dette er for å unngå slitasje på topptaufestet, selv kraftige stålkarabinere slites fort ved topptauing.