Bratte Rogalands Venner – BRV

Bratte Rogalands Venner har siden starten i 1980 hatt som oppgave å fremme klatringen i fylket – både ved å være et sosialt samlingspunkt for medlemmene og ved å være en ressurs i forbindelse med sikkerhetsarbeid , klatreetikk og utvikling og vedlikehold av klatrefelt.

Styremedlemmene

Marthe Bowitz-Knudsen

Marthe Bowitz-Knudsen

Styreleder
Jørn Myrland

Jørn Myrland

Nestleder og konkurranseansvarlig
Øyvind Salvesen

Øyvind Salvesen

Styremedlem (sikkerhetsansvarlig)
Jostein Øygarden

Jostein Øygarden

Styremedlem (IT)
Fredric Møllerop

Fredric Møllerop

Styremedlem
Bjørnar Kvinge

Bjørnar Kvinge

Styremedlem (kasserer)
Silje Sundal

Silje Sundal

Styremedlem

Bolting/Rebolting:

post@brv.no

BRV er tilknyttet Norges Klatreforbund

nkf