Bratte Rogalands Venner – BRV

Bratte Rogalands Venner har siden starten i 1980 hatt som oppgave å fremme klatringen i fylket – både ved å være et sosialt samlingspunkt for medlemmene og ved å være en ressurs i forbindelse med sikkerhetsarbeid , klatreetikk og utvikling og vedlikehold av klatrefelt.

Ansatte

Stian Engelsvoll

Daglig leder (post@brv.no)

Andreas Ladstein

Paraklatring (paraklatring@brv.no)

Styremedlemmer

Dag Kaada

Dag Kaada

Styreleder - styreleder@brv.no (på valg 2026)
Julie Fatnes

Julie Fatnes

Nestleder og leder av arrangementkomite (på valg 2025)
Joakim Fugelli

Joakim Fugelli

Kursansvarlig og breddeidrettsansvarlig (på valg 2026)
Gro Aasberg Vandvik

Gro Aasberg Vandvik

Styremedlem (på valg 2026)
Jostein Øygarden

Jostein Øygarden

IT-ansvarlig (på valg 2025)

Sjoerd Boersma

Sjoerd Boersma

Sikkerhetsansvarlig (på valg 2026)
Erika Berle

Erika Berle

Kasserer (på valg 2026)
Grim Gjeldvik

Grim Gjeldvik

Leder hyttekomiteen (på valg 2025)
Therese Johansen

Therese Johansen

Vara (på valg 2026)
Aleksander Hammer

Aleksander Hammer

Vara (på valg 2025)

Komiteer per 18.3.24

Klatrefeltkomité: 

Leder: Jostein Øygarden

Medlemmer: Carl-Ivar Klovning, Jan Eivind Danielsen, Jon Egil Auestad, Aleksander Hammer, Stian Engelsvoll

Hyttekomité:

Leder: Grim Gjeldvik

Medlemmer: Julie Fatnes, Maren Kallelid, Fredric Møllerop, Stian Engelsvoll, Gro Aasberg Vandvik

Idrettskomité: 

Leder: Stian Engelsvoll

Medlemmer: Grim Gjeldvik, Fredric Møllerop, Joakim Fugelli, Therese Johansen

Sikkerhetskomité:

Leder: Sjoerd Boersma

Medlemmer: Dag Kaada, Stian Engelsvoll

Arrangementkomité:

Leder: Julie Fatnes

Medlemmer: Aleksander Hammer, Maren Kallelid, Carina Henningsen, Stian Morel, Gro Aasberg Vandvik, Carina Henningsen

BRV er tilknyttet Norges Klatreforbund

nkf