Boltestøtte

Ved å søke på forhånd kan det gis støtte til etablering og utvikling av ruter på nye BRV-felt i form av utlevering av materiell (bolter, hengere) og utlån av drill. På dette viset kan vi påse at materiellet som settes i veggene holder høy kvalitet.


Last ned, fyll ut skjemaet, trykk last ned «med endringer» og send inn til post@brv.no


Ønsker du søke om bolter til en ny rute på et eksisterende felt? Send en epost til post@brv.no med beskrivelse på hva og hvor så behandles dette fortløpende av boltekomiteen.

Bor, tau og annet utstyr må utvikler stå for selv. Det skal søkes i forkant, vi gir ikke refusjon på bolter som allerede er satt. Boltestøtte kan kun søkes av medlemmer i BRV.

BRV skal bidra til å sette en standard for god feltutvikling i regionen gjennom aktiv deltakelse i bolting av nye ruter og klatrefelt og vedlikehold av eksisterende klatrefelt.

Øvrig info og kriterier: 

 • Bolter utleveres av materialansvarlig (daglig leder) ved godkjent søknad.
 • Ubrukt materiell skal tilbakeføres til klubben.
 • BRV tar stilling til støtte ut ifra ulike hensyn; feltets beliggenhet, størrelse, kvalitet, ruteutvalg, relevans overfor medlemmene våre og geografisk beliggenhet (se lenger nede).
 • Det skal leveres fører/ruteinformasjon.
 • Det skal utvises en god fornuft og klatreetikk ved bolting av ruter.
 • Avstand mellom bolter bør tilpasses fallpotensialet og klatresekvens.
 • Bakkefallpotensialet skal alltid minimeres.
 • Grunneieravtale er essensielt. Må vegetasjon (som trær) fjernes må en ha tillatelse fra grunneier. Grunneieravtale finner du på https://klatring.no/grunneieravtale.
 • Snufeste skal stå forholdsmessig fornuftig plassert med tanke på oversiktlighet og tauslitasje.
 • BRV deler i utgangspunktet ut ekspansjonsbolter. Ønskes limbolter må det spesifiseres. 
 • BRV forbeholder seg retten til å vurdere boltestøtte fra felt til felt og fra rute til rute. 
 • Hver enkelt søknad blir vurdert på selvstendig grunnlag av BRVs boltekomite.

Øvrige oppfordringer fra BRV: 

 • Boltene er finansiert av klubben, dvs medlemmene. Det vil derfor være hensiktsmessig om feltet publiseres i fører innen rimelig tid slik at medlemmene kan få anledning til å klatre på de rutene som er etablert. Tenk et år (+/-). Husk det går an å lukke prosjekter!
 • Er det flere sammen om utviklingen skapes det større engasjement rundt feltet. Er feltet stort er dette også en fin måte å få opp farten på utviklingsarbeidet.

BRV forbeholder seg retten til å gjøre endringer på ruter som er ansett for å være feilboltet eller som ikke er i tråd med retningslinjene.

Retningslinjer for utlån av drill:

 • Drillen kan kun lånes ut til medlemmer.
 • Krever at en innehar den nødvendige kompetansen for å sette bolter.
 • Drillen er forbeholdt bruk på BRV-felt*.
 • Daglig leder har forvaltningsrett og kan avgjøre utlån uten samtale med styret.

*Klatrefelt som BRV har besluttet å støtte på grunnlag av kvalitet, beliggenhet, bredde og behov.

Geografi:

Et premiss for å kunne søke om støtte er at det aktuelle feltet ligger under BRV sitt geografiske og regionale domene. Hva definerer det regionale domene?

At det ligger i nærheten av der vi historisk sett har bedrevet utvikling av felt før, og i Rogaland eller med tilknytning til Rogaland (som Sirekrok og Lorten f.eks.).

Ligger den aktuelle klippen i nærheten av en annen klatreklubb forventer vi at de bidrar med boltestøtte som vi gjør i vår region, gitt at de er rimelig etablerte, har økonomien til det og klatrefeltet er relevant for deres medlemsmasse.

Prinsippet er at BRV utvikler og vedlikeholder felt for BRV sine medlemmer.

Her er en grov skisse over hvor vårt primære domene er geografisk.

Klatreklubber som er våre naboer: 

 • I nordvest: Haugaland klatrelag
 • I nordøst: Suldal klyvarlag
 • I øst: Jørpeland klatreklubb
 • I sør: Egersund klatre- og tindeklubb

Ellers er det en del småklubber som driver med inneklatring.