Boltestøtte

Ved å søke på forhånd kan det gis støtte til etablering av ruter på nye og eksisterende BRV-felt i form av utlevering av materiell (bolter, hengere) og utlån av drill. Bor, tau etc. må man stå for selv.

 • BRV skal bidra til å sette en standard for god feltutvikling i regionen gjennom aktiv deltakelse i bolting av nye ruter og klatrefelt og vedlikehold av eksisterende klatrefelt.
  Ved etablering av nye felt skal det forhåndsøkes.
 • Bolter utleveres av materialansvarlig ved godkjent søknad.
 • BRV tar stilling til støtte ut ifra ulike hensyn; feltets beliggenhet, størrelse, kvalitet, ruteutvalg og geografisk beliggenhet (se lenger nede).
 • Det skal leveres fører/ ruteinformasjon.
 • Det skal utvises en god fornuft og klatreetikk ved bolting av ruter.
 • Avstand mellom bolter bør tilpasses fallpotensialet og klatresekvens.
 • Bakkefallpotensialet skal alltid minimeres.
 • Snufeste skal stå forholdsmessig fornuftig plassert med tanke på oversiktlighet og tauslitasje.
 • Boltene skal være av syrefast kvalitet. Hengere skal være av minimum rustfri kvalitet.
 • BRV forbeholder seg retten til å vurdere boltestøtte fra felt til felt og fra rute til rute.
 • Hver enkelt søknad blir vurdert på selvstendig grunnlag av BRVs styre. Send søknad til post@brv.no

BRV forbeholder seg retten til å gjøre endringer på ruter som er ansett for å være feilboltet eller som ikke er i tråd med retningslinjene.

Retningslinjer for utlån av drill:

 • Drillen kan kun lånes ut til medlemmer.
 • Krever at en innehar den nødvendige kompetansen for å sette bolter.
 • Drillen er forbeholdt bruk på BRV-felt*.
 • Daglig leder har forvaltningsrett og kan avgjøre utlån uten samtale med styret.

*Klatrefelt som BRV har besluttet å støtte på grunnlag av kvalitet, beliggenhet, bredde og behov.

Det geografiske: 

Et premiss for å kunne søke om støtte er at det aktuelle feltet ligger under BRV sitt geografiske og regionale domene. Hva definerer det regionale domene?

At det ligger i nærheten av der vi historisk sett har bedrevet utvikling av felt før, og i Rogaland eller med tilknytning til Rogaland (som Sirekrok og Lorten f.eks.).
At det ikke er innenfor andre klatreklubbers domene, da forventer vi at de bidrar med boltestøtte på lik linje som vi gjør i vår region, gitt at de er rimelig etablerte, har økonomien til det og klatrefeltet er relevant for deres medlemsmasse.

Prinsippet er at BRV utvikler og vedlikeholder felt for BRV sine medlemmer.

Her er en grov skisse over hvor vårt primære domene er geografisk.

Klatreklubber som er være naboer er: 

 • I nordvest: Haugaland klatrelag
 • I nordøst: Suldal klyvarlag
 • I øst: Jørpeland klatreklubb
 • I sør: Egersund klatre- og tindeklubb

Ellers er det en del småklubber som driver med inneklatring.