Boltestøtte

Ved å søke på forhånd kan det gis støtte til etablering og utvikling av ruter på nye BRV-felt i form av utlevering av materiell (bolter, hengere) og utlån av drill. På dette viset kan vi påse at materiellet som settes i veggene holder høy kvalitet.


Last ned, fyll ut skjemaet, trykk last ned «med endringer» og send inn til post@brv.no sammen med kartreferanse til hvor feltet ligger og bilder av veggen


Ønsker du søke om bolter til en ny rute på et eksisterende felt? Send en epost til post@brv.no med beskrivelse på hva og hvor så behandles dette fortløpende av boltekomiteen.

Bor, tau og annet utstyr må utvikler stå for selv. Det skal søkes i forkant, vi gir ikke refusjon på bolter som allerede er satt. Boltestøtte kan kun søkes av medlemmer i BRV.

BRV skal bidra til å sette en standard for god feltutvikling i regionen gjennom aktiv deltakelse i bolting av nye ruter og klatrefelt og vedlikehold av eksisterende klatrefelt.

Øvrig info og kriterier: 

 • Bolter utleveres av materialansvarlig (daglig leder) ved godkjent søknad.
 • Ubrukt materiell skal tilbakeføres til klubben.
 • BRV tar stilling til støtte ut ifra ulike hensyn; feltets beliggenhet, størrelse, kvalitet, ruteutvalg, relevans overfor medlemmene våre og geografisk beliggenhet (se lenger nede).
 • Det skal fører fører/ruteinformasjon innen 6 måneder etter boltemateriell har blitt utlevert slik at feltet er åpent for klatring på etablerte linjer av BRV’s medlemmer, de som faktisk har finansiert boltene. Har du linjer du som utvikler ønsker gå selv så kan de selvsagt boltes og lukkes!
 • Det skal utvises en god fornuft og klatreetikk ved bolting av ruter.
 • Avstand mellom bolter bør tilpasses fallpotensialet og klatresekvens.
 • Bakkefallpotensialet skal alltid minimeres.
 • Grunneieravtale er essensielt. Må vegetasjon (som trær) fjernes må en ha tillatelse fra grunneier. Grunneieravtale finner du på https://klatring.no/grunneieravtale.
 • Snufeste skal stå forholdsmessig fornuftig plassert med tanke på oversiktlighet og tauslitasje.
 • BRV deler i utgangspunktet ut ekspansjonsbolter. Ønskes limbolter må det spesifiseres. 
 • BRV forbeholder seg retten til å vurdere boltestøtte fra felt til felt og fra rute til rute. 
 • Hver enkelt søknad blir vurdert på selvstendig grunnlag av BRVs klatrefeltkomite.

Øvrige oppfordringer fra BRV: 

 • Er det flere sammen om utviklingen skapes det større engasjement rundt feltet. Er feltet stort er dette også en fin måte å få opp farten på utviklingsarbeidet.
 • Navngivning: I den grad det lar seg gjøre oppfordrer BRV utviklerer til å navngi feltet iht det som er mest nærliggende geografisk sett. Bruk gjerne norgeibilder.no eller lignende karttjenster, eventuelt hør med grunneier hva veggen/fjellet kalles av de lokale.
 • Vi mener at et klatrefelt med selvstendige linjer bidrar til høyere kvalitet på feltene kontra et felt med en overflod av varianter og link-ups. Link-ups av typen som kobler to individuelle og etablerte nabolinjer sammen og tilfører lite ny klatring ønskes ikke i klatreføreren som egne «ruter». Less is more noen ganger. Vi oppfordrer utviklere til å ta gode vurderinger på dette. Tommelfingerregelen er: hvis linjen bidrar med en større andel ny klatring så er det ofte verdt å anse som egen rute. Å klatre link-ups selv om de ikke står i føreren er jo selvsagt noe en fint kan gjøre, så her er det bare å ta seg for! Det finnes utallige muligheter her på nesten alle feltene våre.

BRV forbeholder seg retten til å gjøre endringer på ruter som er ansett for å være feilboltet eller som ikke er i tråd med retningslinjene.

Retningslinjer for utlån av drill:

 • Drillen kan kun lånes ut til medlemmer.
 • Krever at en innehar den nødvendige kompetansen for å sette bolter.
 • Drillen er forbeholdt bruk på BRV-felt*.
 • Daglig leder har forvaltningsrett og kan avgjøre utlån uten samtale med styret.

*Klatrefelt som BRV har besluttet å støtte på grunnlag av kvalitet, beliggenhet, bredde og behov.

Geografi:

Et premiss for å kunne søke om støtte er at det aktuelle feltet ligger under BRV sitt geografiske og regionale domene. Hva definerer det regionale domene?

At det ligger i nærheten av der vi historisk sett har bedrevet utvikling av felt før, og i Rogaland eller med tilknytning til Rogaland (som Sirekrok og Lorten f.eks.).

Ligger den aktuelle klippen i nærheten av en annen klatreklubb forventer vi at de bidrar med boltestøtte som vi gjør i vår region, gitt at de er rimelig etablerte, har økonomien til det og klatrefeltet er relevant for deres medlemsmasse.

Prinsippet er at BRV utvikler og vedlikeholder felt for BRV sine medlemmer.

Her er en grov skisse over hvor vårt primære domene er geografisk.

Klatreklubber som er våre naboer: 

 • I nordvest: Haugaland klatrelag
 • I nordøst: Suldal klyvarlag
 • I øst: Jørpeland klatreklubb
 • I sør: Egersund klatre- og tindeklubb

Ellers er det en del småklubber som driver med inneklatring.