Sikkerhet foran alt

Klatring er en risikosport. Å klatre uten skikkelig trening, uten å kjenne sine egne begrensninger og uten å ha fokus på sikkerhet kan få alvorlige konsekvenser.

BRVs styre har behov for klatreres hjelp i sikkerhetsarbeidet. Gi beskjed om dere ser løse bolter, sprekker i grisehalebraketter, slitte toppfester, manglende hengere, dårlige toppfester og alt annet som har betydning for sikkerheten på rutene. Dette gjør dere ved å gå inn på den akutelle ruten på brattelinjer.no og trykke «comment», skriv kommentar og trykk «flag as dangerous». Ruta og kommentaren din havner da inn i en liste her https://brattelinjer.no/dangerous

Vi oppfordrer alle til å søke kompetanse som setter deg i stand til å redde deg og kameraten din ut av potensielle faresituasjoner i fjellet. Innføringskurs i tradklatring, kameratredningskurs eller lignende kan være fornuftig. Enrik deg selv med kunnskap på nett og av andre kompetente klatrere og øv på metoder.

Handlingsplan ved ulykke

Hva gjør du når uhellet her ute?

Vi anbefaler alle klatrere om å laste ned “Hjelp 113” appen som enkelt gir informasjon til redningsetatene om hvor du befinner deg. 

Vi anbefaler også å lese handlingsplanen under, den forteller litt om hva som kan være hensiltsmessig å gjøre når uhellet er ute.

Ulykkesregistrering

NKF - Norsk Klatreforbund

Norsk Klatreforbund registrerer alle klatrerelaterte ulykker i Norge. Det er viktig for det ulykkesforebyggende arbeidet at du registrerer uhellet eller ulykken her – både om ulykken skjer ute og inne.

Bruk Hjelm

Hjelm er en viktig del av klatreutstyret.Vanlig praksis i Norge i dag er å bruke hjelm på naturlig sikrede ruter og isruter. På boltede klipperuter er hjelmen ikke  like ofte i bruk. Dagens hjelmer er lette, funksjonelle og påvirker ikke vanskelighetsgrad, opplevelse eller mestringsfølelse.

Det er lettere å få til kontrollerte fall på boltede ruter, men på kileruter er sjansen mye større for at sikringer kan feile med lange ukontrollerte fall som følge. Hodeskader er vanskelige å reparere, og selv skader som i utgangspunktet virker bagatellmessigge, kan være livstruende.

I Norge har vi hatt flere tilfeller de siste årene der hjelmbruk har redusert skader og reddet minst ett liv. Selv små steiner gjør stor skade når de kommer fra 10-20 meter, for ikke å snakke om rappellåttere, karabinere eller annet som blir mistet. Hvis det er løse steiner i klipperuta bør også sikreren ha hjelmen på. Vurder hjelmbruk på boltet rute dersom du ikke har god margin på klatringen.

Kontaktpersoner sikkerhetsgruppen

Sjoerd Boersma
Tlf.: 47162269