Sikkerhet foran alt

Klatring er en risikosport. Å klatre uten skikkelig trening, uten å kjenne sine egne begrensninger og uten å ha fokus på sikkerhet kan få alvorlige konsekvenser.

En av BRVs hovedoppgaver er å sørge for at klatrere i Rogaland alltid tenker sikkerhet. BRVs medlemmer plikter å fremme en god sikkerhetskultur i miljøet.

BRVs styre har behov for klatreres hjelp i sikkerhetsarbeidet. Gi beskjed om dere ser løse bolter, sprekker i grisehalebraketter, slitte toppfester, manglende hengere, dårlige toppfester og alt annet som har betydning for sikkerheten på rutene.

Handlingsplan ved ulykker & koordinater til klatrefelt

Last ned handlingsplan her

Ulykkesregistrering

NKF - Norsk Klatreforbund

Norsk Klatreforbund registrerer alle klatrerelaterte ulykker i Norge. Det er viktig for det ulykkesforebyggende arbeidet at du registrerer uhellet eller ulykken her – både om ulykken skjer ute og inne.

Bruk Hjelm

Hjelm er en viktig del av klatreutstyret.Vanlig praksis i Norge i dag er å bruke hjelm på naturlig sikrede ruter og isruter. På boltede klipperuter er hjelmen ikke  like ofte i bruk. Dagens hjelmer er lette, funksjonelle og påvirker ikke vanskelighetsgrad, opplevelse eller mestringsfølelse.

Det er lettere å få til kontrollerte fall på boltede ruter, men på kileruter er sjansen mye større for at sikringer kan feile med lange ukontrollerte fall som følge. Hodeskader er vanskelige å reparere, og selv skader som i utgangspunktet virker bagatellmessigge, kan være livstruende.

I Norge har vi hatt flere tilfeller de siste årene der hjelmbruk har redusert skader og reddet minst ett liv. Selv små steiner gjør stor skade når de kommer fra 10-20 meter, for ikke å snakke om rappellåttere, karabinere eller annet som blir mistet. Hvis det er løse steiner i klipperuta bør også sikreren ha hjelmen på. Vurder hjelmbruk på boltet rute dersom du ikke har god margin på klatringen.

Kontaktpersoner sikkerhetsgruppen

Øyvind Salvesen
Tlf.: 99706976