Kameratredningskurs

Dette er et kurs for viderekomne klatrere, og deg som planlegger å bli instruktør. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å håndtere ulike metoder for kameratredning, i realistiske situasjoner på egne klatreturer. Det er ikke forbeholdt instruktører, og heller ikke kompetansegivende. NKF anbefaler alle som vil bli NF-godkjente instruktører å ta dette kurset i forkant av metodekurset.

Varighet: 18 timer.

Alder: Deltagere må ha fylt 13 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltagere har skriftlig samtykke fra foresatte.

Erfaring: Minimum 2 års erfaring med leding på naturlige sikringer ute i ulike områder. Generell friluftserfaring, være i stand til å ta ansvar for seg selv og andre under ulike vær- og føreforhold.

Ferdighet: Deltagerne må ha erfaring fra leding på naturlige sikringer, på ruter av grad 4.
Om du har fått plass på kurset, informasjon om betaling og oppmøtested/tidspunkt kommer på epost kort tid etter påmelding.

Sted: ikke spesifisert enda
Tid: 8-17 lørdag og søndag

Utstyr du trenger må du stille med selv:

  • klatresekk
  • mat og drikke
  • hjelm
  • sele med full turutstyr (2x klemknute, min. 4 ledige låsekarabiner/skrukarabin, 2x 120cm slynger, 240cm slynge, kniv, taubrems, dobbel tau, og husk «fullt rakk» (kiler/kammer) og kortslynger.

Mangler du noe, så kan du prøve å få lånt dette av noen for anledningen.


Pris:
BRV-medlemmer: 2000 kroner
Ikke-medlemmer: 3000 kroner
(BRV-medlemmer under 18 år: 500 kroner)

Påmelding:
TBA. For ventelisteplass, send epost til post@brv.no