Innføringskurs i tradklatring

Påmelding neste kurs:

Helgen 31. august og 1. september 2024. Trykk på lenken for påmeldingskjema https://forms.gle/JVbnnd77rZ4ooU2S7

Ingen kursdato? Send epost til oss på post@brv.no om du er interessert i kurs, da sender vi deg epost med informasjon når vi setter opp et kurs!

Tradklatring

Hva er “tradklatring”? Trad er forkortelse for tradisjonell. Dette omfatter utstyr (såkalt naturlige sikringer) og håndverket som var den gamle metoden å sikre seg uten bruk av preplasserte ekspansjonsbolter og permanente installasjoner i fjellet. I dag brukes den ihht norsk klatreetikk der man “kan” sikre seg selv ved hjep av naturlige sikringer, som oftest riss. 

Utstyrsteknologien har også her gjort fremskritt, og på tross av at naturlige sikringer finnes i forskjellige varianter er de mest brukte i dag er “kiler” og “kamkiler”. 

Kamkilene er de fjærbelastede mekaniske enhetene i bildet over. Kilene er de metallstykkene med en wire i enden.

Hensikten med kurset er å hjelpe deltaker å steget fra å klatre entaulengders ruter på bolt til å kunne lede entaulegders ruter naturlige sikringer. Momenter som dekkes i kurset er:

 • Utstyrkunnskap i tradklatring
 • Håndverket med å sette naturlige sikringer, og hvordan en kan vurdere plasseringene av disse
 • Bevisstgjøre deltagerne på potensielle farer forbundet med klatring på naturlig sikrede ruter.
 • Lære å lede på naturlige sikringer
 • Lære å bygge en standplass/anker vha naturlige sikringer
 • Stimulere gleden ved å klatre ute på naturlig sikrede ruter.

Det er viktig å poengtere at dette kurset legger vekt på håndverket med å klatre og sikre med naturlige sikringer. Håndverket og kunnskapen som behøves for å klatre flertaulengders ruter (standplassrutiner, rappellering, enkel kameratredning) skal vi dekke i et viderekommende kurs som bygger på det en lærer på dette innføringskurset. 

Krav til deltakelse: 

 • Inneha brattkort
 • Deltagere må ha fylt 16 år innen første kursdag. Deltakere under 18 år må
  ha foresattes samtykke for å delta på kurset.
 • Erfaring: 2 måneder med jevnlig klatring ute på bolter (og kompetansen til å kunne snu på anker ute).
 • Ferdighet: Normal fysisk form.

Innholdet i på kurset vil bli tilpasset deltagernes ferdigheter. Vi er avhengig av noenlunde bra vær. Normalt gjennomfører vi dette kurset i utendørssesongen (april til september). Kurset kan bli avlyst/utsatt ved dårlig værvarsel. I så fall vil en få refundert kursavgiften.

Om du har fått plass på kurset vil informasjon om betaling og øvrig informasjon bli sendt fortløpende.

Utstyr:

Skal du ut å klatre på naturlige sikringer på egenhånd etter kurset avhenger det faktisk av at du selv har utstyr til dette. Det innebærer i hovedsak kiler og kamkiler utover vanlige utstyret du bruker til sportsklatring (samt en håndfull 60cm og 120cm slynger). Har du dette utstyr tar du det med! Ingenting er bedre en at du lærer å sette ditt eget utstyr. Har du det ikke ennå går det også fint, BRV kamkiler og kiler dere kan låne for anledningen. 

Utstyr du må ha:

 • Assisterende taubrems for enkelttau (enten geometrisk eller mekanisk), som BD Pilot, Mammut Smart eller Petzl Gri-Gri. Det du er vant med inne er bra.
 • Sele
 • Klatresko
 • To skrukarabinere
 • Hjelm
 • Et 60 meters tau
 • Kortslynger – gjerne 5-10 stk

Sted: Egnet sted i Sandnes, det vil dere få beskjed om på epost av instruktører

Tid: lørdag 10:00-17:00

søndag 10:00-16:00

Pris: 2900 kr for BRV medlemmer, 3500 kr for ikke-medlemmer.

Følg link til påmeldingen, der er det også mer info. Videre informasjon fås på epost, og vi kjører første mann til mølla prinsippet. Ved stor pågang vil vi sette opp flere kurs.

Spørsmål kan sendes til post@brv.no