Barne- og ungdomsgrupper

Dette er et tilbud til barn og ungdom med interesse for klatring, både for nybegynnere som vil lære å klatre på en sikker måte, og for de med mer erfaring som ønsker å bli en enda bedre klatrer.

Grunnfilosofien vår med barne- og ungdomsgruppene våre er at vi skal ha fokus på læringen, og at de skal bli trygge og flinke klatrere. Gruppene vil være under ledelse av klatreinstruktører. Her har en mulighet for å lære seg å klatre sikkert, videreutvikle klatringen for de som har klatret en del før, og ikke minst bli kjent med andre ungdommer i et inkluderende og godt sosialt miljø i en frisk og tøff sport.

Gruppene følger skoleåret, og går fra august og frem til desember, deretter fra januar til mai. Den følger også skoleruten mtp. ferie, dvs. vi tar vinterferie, påskeferie og høstferie.

Vi aldersdefinerer gruppene ut fra skoleklasse, så etter vårsemestert i mai må må alle melde seg opp på nytt for høsten. De som hadde plass fra før er prioritert, og har et påmeldingsvindu ut mai til å sikre seg plass til høsten før vi gir ledige plasser til de som står på venteliste.

Våre treninger skjer i Sørmarka Arena hvor vi får tildelt treningstid. Tidene står oppgitt lenger nede.

 • Vårsemesteret 2024 avsluttes uke 21 som er uken etter 17. mai. 

Høstsemester 2024

Vi jobber med intern påmelding for eksisterende deltakere ut mai måned. Så tar vi for oss ventelister. Etter det er klart i midten av juni omtrent, legger vi ut resterende plasser for påmelding via en lenke på denne siden. Ønsker du stå på venteliste allerede nå kan du fylle ut dette skjemaet.

Øvring informasjon om semesteret og deltakelse

 • Høstens semester starter uke 35 (fra mandag 26. til torsdag 29. august) og avsluttes uke 51 (fra mandag 16. til torsdag 19. desember). Ellers er det høstferie uke 41 (7.-11. oktober)
 • De som har plass på høstens grupper følger videre på gruppene til vårsemesteret. For avmelding, send epost til post@brv.no med navn på deltaker og gruppetilhørighet.
 • Vi ønsker at deltakerne stiller med eget utstyr. De yngste på barnegruppene kan få låne sko til buldringen, mens de eldre på ungdomsgruppene må ha eget utstyr (lån av utstyr vil være tilgjengelig i starten ved behov). Tau og taubrems står BRV for. Paragruppen har eget utstyr til utlån.
 • For å delta på våre organiserte treningsgrupper må deltakerne være medlem i klubben. Hvorfor? BRV er et idrettslag underlagt NIF og deltakerne vil være forsikret gjennom NIF sine ordninger hvis de er medlemmer av klubben (inntil de er 13 år). Dessuten mottar klubben driftsmidler basert på barn og ungdom som er med å finansierer driften av idrettsarbeidet.
  Er ditt barn ikke medlem allerede for inneværende år, kan det meldes inn her https://medlemskap.nif.no/24320
  (er barnet allerede registrert i NIF kan det være dere må inn minidrett.no og legge oss til som idrettslag). Trenger du hjelp kontakter du oss på post@brv.no
 • Informasjon om HMS, sikkerhets- og ordensregler for BRV sine barne- og ungdomsgrupper
 • For kommunikasjon med trenere om fravær og lignende bruker vi Spond-appen. Gruppekode ligger under hver gruppe lenger nede på siden (ikke meld deg inn før du har fått bekreftet plass på en gruppe).

Barnegrupper

Vi vil kunne tilby et opplegg som vil ha fokus på klatreglede, mestring, utvikling, og et godt miljø. Deltakerne vil få anledning til å bryne seg på ulike utfordringer i buldreveggen, og få hjelp av våre trenere til å få et større repertoar av flytt og strategier som kan bidra til å mestre disse utfordringene.

Buldring 3. og 4. klassinger

Mandager 17:15-18:15
Pris per semester: 1800 kr
Lenke til aktuell Spondgruppe: https://group.spond.com/PRMBS

Buldring 5. og 6. klassinger

Torsdager 17:15-18:15
Pris per semester: 1800 kr
Lenke til aktuell Spondgruppe: https://group.spond.com/BGZUS

Ungdomsgrupper (7. klasse – 2. VGS)

Av hensyn til sikkerheten er det 13 års aldersgrense på taugruppene, i tråd med klatreforbundet sine føringer for brattkort. Utstyr: BRV står for tau og taubrems., som er rimelig dyre. Ellers må deltakere ha med egne klatresko, sele og kalkpose+kalk. Mangler du noe av dette i starten, eller glemmer det, kan du få låne det av oss.

Buldring 7. klasse – 2. VGS

Er du mellom 12 og 17 og synes buldring er kjekt eller ser kjekt ut? Buldring ble i gamle dager omtalt som “styrkeklatring”, fordi det er ekvivalenten til løpe sprint. Det er kortvarig og eksplosivt, samtidig som det er intrikat! Å knekke koden for å finne veien opp handler om samspillet mellom styrke, teknikk og kreativitet. Her vil du få anledningen til å bli veiledet av trenere i teknikk og ulike strategier for å kunne klatre buldreproblemer av ulik karakter.

Onsdager 17:00-18:30
Pris per semester: 2300 kr
Lenke til aktuell Spondgruppe: https://group.spond.com/ZKKED

Tauklatring 13 år – 2. VGS

Krever at en har brattkort (dette kan feks tas på BRV sine brattkortkurs: https://brv.no/inneklatring/kurs/brattkort/). Har vi ikke kurs kan en ta dette på Sørmarka, Air eller SiS eventuelt. Kan du klatre fra før og bare trenger brattkortet kan du ta brattkortprøven på et av sentrene i byen. I og med at det er 13årsgrense på å ta brattkort er også aldersgrensen for denne gruppen 13 år.

Denne gruppen er for de som vil lære mer om klatring og klatreteknikk. Her klatrer vi både på autobelay og led i hovedveggen, og det er en anledning til å utvikle seg som sportsklatrer både mentalt og fysisk, og oppleve klatreglede i et felleskap som gjør hverandre gode.

Tirsdager 17:00-19:00
Pris per semester: 2800 kr
Lenke til aktuell Spondgruppe: https://group.spond.com/DYTIE

Paraklatring – klatring for ungdom med funksjonsnedsettelse

For barn/ungdom 9-14 år. Vi har en kapasitet på 10 deltakere (+ en forelder). Klatringen foregår på egne vegger med tilpassede ruter, og vi bistår med en trener som kan hjelpe å instruere.

Foreldre deltar på et topptaukurs i treningstiden med vår trener og instruktør og lærer å sikre barna sine.

Tidspunkt:
Tirsdager 19:00-20:30

Lenke til aktuell Spondgruppe: https://spond.com/landing/group/KCDYI

Pris per semester: 1200 kr

Har du aldri gått på paragruppen vår før men kan tenke deg det? Send en forespørsel om opptak på epost til paraklatring@brv.no, der vil vår ergoterapeut Andreas være behjelpelig med å drøfte hvorvidt vårt klatretilbud kan være aktuelt for ditt barn.

Konkurransegruppen

En gruppe for de som ønsker å bedrive nasjonal (og på sikt, internasjonal) konkurranseklatring. På veien dit skal utøverne tilegne seg kunnskap om trening og lære å bli uavhengige. De skal få kunnskap om treningslære samt skadeforebygging. Det involverer tettere oppfølging av trenerapparatet som eget treningsprogram, men også høyere krav til egeninnsats og selvdisiplin. Her vil det også være opptakskrav i form av et minimumsnivå innen klatring/buldring. Krav til nivå vil følge alder og bør i utgangspunkt ligge på 7+ for jenter og 7+ for gutter i en alder av 13, med en gradvis økning for hvert år. 

Konkurransegruppen er for ungdom 13 år (brattkort er en forutsetning) til ut videregående. Opptak til gruppen skjer hvert vår og høstsemester gjennom en søknad. 

Treningstider: Tirsdager og torsdager 17.00-19.00, fredager 16.30-18.30 (egentrening). 

Pris per semester: 3700 kr
For forespørsel om søknad, send epost til sportsligansvarlig@brv.no.

Øvrig informasjon:

Forsikring:

Alle våre deltakere er forsikret gjennom NIFs barneforsikring til de blir 13 år. Spesifikk forsikring for deltakere ovre 13 må tegnes i privat regi. Klatreforbundet har opprettet en slik type forsikring i samarbeid med Gjensidige skulle det være et ønsket alternativ, les mer om den her.

Ordning for økonomisk vanskeligstilte:

For å påse at alle skal ha mulighet til å delta i idretten har Idrettsrådet en ordning for å tilrettelegge for økonomisk vanskelighetsstilte familier slik at mot en egenandel kan få dekket kontigent og/eller treningsavgift. Saker behandles individuelt gjennom idrettslaget. For henvendelse send epost til post@brv.no