Barne- og ungdomsgrupper

Dette er et tilbud til barn og ungdom som har lyst til å lære seg å klatre på en trygg måte.

Gruppene vil være under ledelse av klatreinstruktører. Her har en mulighet for å lære seg å klatre sikkert, videreutvikle klatringen for de som har klatret en del før, og ikke minst bli kjent med andre ungdommer i et inkluderende og godt sosialt miljø i en frisk og tøff sport.

Gruppene følger skoleåret, og går fra august og frem til desember, deretter fra januar til mai.

Høsten 2020

Høstens treninger starter fra uke 35 til og med uke 51. Treningstidene følger skoleruta.

Deltakerne stiller med eget utstyr, de yngste på barnegruppene kan få låne sko til buldringen. Tau og taubrems står BRV for.

Deltakelse forutsetter medlemskap i klubben. Er ditt barn ikke medlem allerede for inneværende år, kan det meldes inn her https://medlemskap.nif.no/24320

BRV vil til høsten bruke spond som kommunikasjonsmiddel mellom forelder og trenere. Mer info finner du her: https://spond.com/welcome

Alle gruppene høsten 2020 er nå fulle.

Barnegruppe

Buldring 3. til 6. klassinger

Her har vi fokus på klatreglede, mestring, utvikling, og et godt miljø. Deltakerne vil få anledning til å bryne seg på ulike utfordringer i buldreveggen og få hjelp av våre trenere til å få et større repertoar av flytt og strategier som kan bidra til å mestre disse utfordringene.
Tirsdager 17:15-18:15
Pris per semester: 1500 kr

Ungdomsgrupper (12 år og oppover)

Av hensyn til sikkerheten er det 12 års aldersgrense på alle ungdomsgrupper.

Buldring 12-17 år

Er du mellom 12 og 17 og synes buldring er kjekt eller ser kjekt ut? Her vil du få anledningen til å bli veiledet av trenere i teknikk og ulike strategier for å kunne klatre buldreproblemer av ulik karakter, om det er bratt eller sva.

Torsdager 17:00-18:30
Pris per semester: 2000 kr

Tauklatring 13-17 år

Denne gruppen er for de med brattkort som vil lære mer om klatring og klatreteknikk. Her klatrer vi både på autobelay og led i hovedveggen, og det er en anledning til å utvikle seg som sportsklatrer både mentalt og fysisk, og oppleve klatreglede i et felleskap som gjør hverandre gode.

Tirsdager 17:00-19:00
Pris per semester: 2400 kr

Nybegynnergruppe 12-17 år

Denne gruppen er for deg som har liten eller ingen erfaring med klatring, og vil lære å klatre på tau. Du vil få opplæring i  både sikring og klatreteknikk. Klatringen foregår primært på autobelay i starten. Målet er at du i løpet av semesteret, skal være klar til å ta Brattkortprøven.

Torsdager 17:00-19:00
Pris per semester: 2400 kr

Paraklatring – klatring for ungdom med funksjonsnedsettelse

For barn/ungdom 9-16 år. Klatringen foregår på egne vegger med tilpassede ruter, og har erfarne parainstruktører med for å instruere.  

Foreldre deltar på et topptaukurs og lærer å sikre barna sine.

For deltakelse på denne gruppen, vil du i forkant bli kontaktet av en av instruktørene, slik at treningen kan tilrettelegges best mulig, ut fra deltakers behov. 

Klatring er en risikoidrett. BRV forbeholder seg rettigheten til å si nei til deltakelse, hvis trener vurderer at deltaker ikke er fysisk eller kognitivt i stand til å klatre.

Tirsdager 17:30-19:00
Pris per semester: 800 kr 

“Barn av aktive klatrere”

“Barn av aktive klatrere” er en konseptgruppe i samarbeid med klatreavdelingen på SiS sportssenter der barn fra 8 år og oppover får anledning sammen med foreldre som har bred klatrebakgrunn til å trene for klatring. Målet vil på sikt være at vi sammen skal kunne utarbeide klare suksesskriterier for hva som god klatretrening for barn i denne aldersgruppen (både i fysisk utforming av anlegg, og på metode- og innholdssiden), og tilegne oss unik kompetanse som vi kan ta med oss inn i det fremtidige treningsarbeidet med barn. For info og forespørsel om plass, send epost til post@brv.no (det er per september 2020 fullt).