Barne- og ungdomsgrupper

Dette er et tilbud til barn og ungdom med interesse for klatring, både for nybegynnere som vil lære å klatre på en sikker måte, og for de med mer erfaring som ønsker å bli en enda bedre klatrer.

Grunnfilosofien vår med barne- og ungdomsgruppene våre er at vi skal ha fokus på læringen, og at de skal bli trygge og flinke klatrere. Gruppene vil være under ledelse av klatreinstruktører. Her har en mulighet for å lære seg å klatre sikkert, videreutvikle klatringen for de som har klatret en del før, og ikke minst bli kjent med andre ungdommer i et inkluderende og godt sosialt miljø i en frisk og tøff sport.

Gruppene følger skoleåret, og går fra august og frem til desember, deretter fra januar til mai. Den følger også skoleruten mtp. ferie, dvs. vi tar vinterferie, påskeferie og høstferie.

Vårens semester avsluttes uke 20, dvs tirsdag 18/5 eller torsdag 20/5 (konkurransegruppen går noe lengre).

Trykk her for kontinuerlig oppdatert status på de ulike gruppene. For påmelding/venteliste, fyll ut og send inn dette skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Våren 2021

  • Vårens treninger starter fra uke 1 (tirsdag 5. og torsdag 7. januar) og frem til og med siste uken i mai (uke 20). Det blir totalt 19 treningsuker (18 for de som trener torsdag pga Kr. Himmelfartsdag).
  • Deltakerne stiller med eget utstyr (12 år og opp). De yngste kan få låne sko til buldringen. Tau og taubrems står BRV for.
  • Deltakelse forutsetter medlemskap i klubben. Er ditt barn ikke medlem allerede for inneværende år, kan han/hun meldes inn her (etter 1. januar) https://medlemskap.nif.no/24320

Nytt for vår 2021:

  • Læringsmål: vi vil jobbe med å ha et klarere mål med hva hver gruppe skal lære seg i løpet av semesteret, noe innholdet i treningene vil gjenspeile. Dette vil utarbeides sammen av ledelse og trenere.
  • Barnebuldringen som var fra 3.-6. klasse har vi nå delt opp i to grupper, 3. og 4. klassinger trener på tirsdager og 5. og 6. klassinger trener fra januar på torsdager.
  • Prisene: det er mange variabler som påvirker prisen på gruppen en går på. Våren er lengre en høsten, vi har gjort en liten prisjustering som tar høyde for dette.
  • Ta kontakt dersom du trenger økonomisk hjelp for å betale treningsavgiften.

Barnegruppe

Vi vil kunne tilby et opplegg som vil ha fokus på klatreglede, mestring, utvikling, og et godt miljø. Deltakerne vil få anledning til å bryne seg på ulike utfordringer i buldreveggen, og få hjelp av våre trenere til å få et større repertoar av flytt og strategier som kan bidra til å mestre disse utfordringene.

Buldring 3. og 4. klassinger

Tirsdager 17:15-18:15
Pris per semester: 1650 kr

Buldring 5. og 6. klassinger

Torsdager 17:15-18:15
Pris per semester: 1650 kr

Ungdomsgrupper (12 år, og oppover)

Av hensyn til sikkerheten er det 13 års aldersgrense på taugruppene, i tråd med klatreforbundet sine føringer for brattkort. Utstyr: BRV står for tau og taubrems., som er rimelig dyre. Ellers må deltakere ha med egne klatresko, sele og kalkpose+kalk. Mangler du noe av dette i starten, eller glemmer det, kan du få låne det av oss.

Buldring 12-17 år

Er du mellom 12 og 17 og synes buldring er kjekt eller ser kjekt ut? Buldring ble i gamle dager omtalt som “styrkeklatring”, fordi det er ekvivalenten til løpe sprint. Det er kortvarig og eksplosivt, samtidig som det er intrikat! Å knekke koden for å finne veien opp handler om samspillet mellom styrke, teknikk og kreativitet. Her vil du få anledningen til å bli veiledet av trenere i teknikk og ulike strategier for å kunne klatre buldreproblemer av ulik karakter.

Torsdager 17:00-18:30
Pris per semester: 2150 kr

Tauklatring 13-17 år

Krever at en har brattkort (dette kan tas på BRV sine brattkortkurs: https://brv.no/inneklatring/kurs/brattkort/). Kan du klatre og trenger brattkortet kan du ta brattkortprøven på et av sentrene i byen.

Denne gruppen er for de med brattkort som vil lære mer om klatring og klatreteknikk. Her klatrer vi både på autobelay og led i hovedveggen, og det er en anledning til å utvikle seg som sportsklatrer både mentalt og fysisk, og oppleve klatreglede i et felleskap som gjør hverandre gode.

Tirsdager 17:00-19:00
Pris per semester: 2600 kr

Paraklatring – klatring for ungdom med funksjonsnedsettelse

For barn/ungdom 9-14 år. Vi har en kapasitet på 10 deltakere (+ en forelder). Klatringen foregår på egne vegger med tilpassede ruter, og har erfarne parainstruktører med for å instruere.

Foreldre deltar på et topptaukurs og lærer å sikre barna sine.

Tirsdager 17:30-19:00
Pris per semester: 800 kr 

Barn av aktive klatrere

«Barn av aktive klatrere» er en konseptgruppe i samarbeid med klatreavdelingen på SiS sportssenter der barn fra 8 år og oppover får anledning sammen med foreldre som har bred klatrebakgrunn til å trene for klatring. Målet vil på sikt være at v sammen skal kunne utarbeide klare suksesskriterier for hva som god klatretrening for barn i denne aldersgruppen (både i fysisk utforming av anlegg, og på innholdssiden), og tilegne oss unik kompetanse som vi kan ta med oss inn i det fremtidige treningsarbeidet med barn.

Alder: Fra 8 år

Pris: 500 i halvåret

Kapasitet: 8 deltakere

En av foreldrene må være med på hver trening og er aktiv hjelpetrener (politiattest er påkrevd).

For forespørsel om plass, send epost til post@brv.no