Boring av bolter til klatreformål er og skal være forbeholdt de med nødvendig kompetanse av etiske og sikkerhetsmessige årsaker.

Fremgangsmåte ved plassering av borebolter

Drill

  • Monter bor av riktig diameter på drillen. 10mm for ekspansjon – 12mm for limbolt.
  • Dobbeltsjekk at drillen er innstilt på slag og rotasjon.

Plassering av bolt

  • Visuell vurdering av fjellets integritet. Hold deg unna sprekker og svakheter. Fysisk bankeprøve med hammer. Legg hånden på fjellet og bank med hammeren. Klassiske faretegn er vibrasjoner og hule lyder.
  • Finn et egnet sted for borebolten. Ekspansjonsbolter trenger en jevn overflate for hengeren. Limbolter skal felles litt inn for å motvirke rotasjon. Prøv deg frem med hengeren. Tenk også på hvor ekspresslyngen blir hengende.
  • Borr ett hull som er like dypt som bolten er lang (Gjelder bare for ekspansjonsbolter da disse kan bankes inn ved senere rebolting), blås hullet rent med pumpe eller sugerør. Ved bruk av limbolter skal hullet børstes helt rent med spesialbørste.
  • Ved montering av toppfester bør man plassere en bolt høyere enn den andre for å unngå tvinn på tau. Ta også hensyn til slitasje på tau under nedfiring og topptauing.

Ekspansjonsbolt

  • Før bolten med henger, ring og mutter inn i hullet. Vri mutteren til den er butt i butt med ytterste gjenge og bank bolten så helt inn med hammeren. Stram mutteren med fastnøkkel. Ikke overstram da dette ødelegger hylsen! (10mm fixe ekspansjonsbolter skal strammes til med 35Nm kraft.)

Limbolt

  • Limbolter skal monteres med HILTI HIT RE 500. Husk at det første limet som kommer ut skal kastes (Følg instruksen i pakningen). Før limpistolen inn i hullet, trykk på avtrekkeren og trekk den sakte ut igjen mens hullet fylles med lim. Vri limbolten inn i hullet slik at luftlommer slipper ut. Tørk av overflødig lim med en klut. Det skal ikke være luft igjen inne i hullet eller rundt bolten. Etter 24 timer kan bolten belastes (Temperaturavhengig).

Er du i tvil? Spør om råd! Ikke sett bolter der det kan sikres naturlig!