Senior

Dette er et tilbud til seniorer (med Brattkort).

Seniorklatring foregår hver onsdag fra klokken 11:00. Møt opp ved Mezzaninen i Sørmarka Arena. Å delta i treningsgruppen koster ingenting (bortsett fra inngang til Sørmarka Arena for ikke-medlemmer), medlemmer av BRV har gratis inngang. Trening er åpen for alle pensjonerte fra 55 år og oppover.

Nye medlemmer uten Brattkort er velkommen til å prøve ut klatreveggen sammen med oss, men fast trening utover dette krever bestått Brattkortprøve. BRV vil jevnlig avholde kurs for nye klatrere.

Trening etterfølges av lunch og kaffe i kaféen på Sørmarka Arena for de som ønsker dette.

Kontakt Edith Fugelli dersom du har noen spørsmål (efugelli@gmail.com).