Senior

Dette er et tilbud til seniorer (med eller uten klatreerfaring).

Seniorklatring foregår hver onsdag fra klokken 11:00. Møt opp ved Mezzaninen i Sørmarka Arena. Dette koster ingenting (bortsett fra inngang til Sørmarka Arena). Det er åpent for alle pensjonerte fra 55 år og oppover, høydeskrekk ingen hindring! Deltakere vil få anledning til å ta Brattkort når de er klare for dette.

Trening etterfølges av lunch og kaffe i kaféen på Sørmarka Arena for de som ønsker dette.

Kontakt Edith Fugelli dersom du har noen spørsmål (efugelli@gmail.com).