Senior

Dette er et tilbud til seniorer (med Brattkort).

Seniorklatring foregår hver onsdag fra klokken 11:00. Møt opp ved hovedveggen i Sørmarka Arena. Seniorgruppen er et sosialt tilbud i BRV og er gratis. Å delta i treningsgruppen forbeholder medlemskap i BRV som igjen gir gratis inngang til den aktuelle treningen ut året (1.1-31.12). Trening er åpen for alle pensjonerte fra 55 år og oppover. Utstyr er en selv ansvarlig for å stille med.

Brattkort er et krav for deltakelse. Mangler du dette må du ta et brattkortkurs. Har du brattkort men er litt rusten kan klatreansvarlig på seniorgruppen anmode deg til å ta kurs (enten oppfriskningskurs eller brattkortkurs).

Trening etterfølges av lunch og kaffe i kaféen på Sørmarka Arena for de som ønsker dette.

Kontakt Edith Fugelli dersom du har noen spørsmål (efugelli@gmail.com).