Kurs

Hvor skal jeg starte? 

Er du ny og ønsker å starte å klatre er det «brattkortkurs» som er det innledende kurset som lærer deg grunnleggende hådntverk for å kunne klatre på tau. Mange av de neste kursene på kurstrappa har brattkort som krav for opptak. Det neste steget er «inne til ute» kurs som tar det du lærte fra brattkortkurs videre til å omgandle klatring ute på boltede ruter. Mange aspekter av det du lærer på dette kurset er det kompetansekrav om på de neste kursene på stigen, som er «tradkurs», dvs kurs i å lære å klatre på egne sikringer i fjellet.

Kurstilbud i regi av BRV:

BRV setter av og til opp (evt. sammen med NKF eller en annen klubb) trener og instruktørkurs. Meld deg på vår interesseliste her. Detaljer og opptakskrav vil du finne på klatring.no under de aktuelle kursene.