BRV årsmøte 2. mars 2015

Her er dokumentene til årsmøtet 2015, med revisjoner

Årsmøtet fant sted på Stavanger turistforening sitt hus på mandag klokka 1900.

Adresse: Olav V s gate 18, 4005 Stavanger

Årsmelding 2014

Organisasjonsplan 2015

Saksliste og saksdokumenter 2015

Resultat 2014

Budsjett 2015

Reviderte dokumenter

Som vi ble enige om på årsmøtet, legger vi ut revidert resultat og budsjett for ny gjennomgang.

Resultat 2014 revidert

Budsjett 2015 revidert