Advarsel om klatring i Helleren i Jøssingfjord

Mange som har klatret i Helleren i Jøssingfjord de siste årene har påpekt hvor korroderte de gamle boreboltene er.

Ved minst ett tilfelle har en klatrer dratt en bolt rett ut av fjellet med håndmakt.

 

Det har blitt gjort sporadiske forsøk de siste årene av enkeltpersoner til å få tillatelse til å rebolte Helleren, men det har ikke ført frem.

Denne våren har BRVs sikkerhetskomité med støtte fra NKF gått systematisk til verks og nøstet opp i grunneierforhold i Helleren. Resultatet er dessverre nedslående. Både grunneier og flere museumsinstanser er negative til rebolting og til klatring generelt. Vi gir ikke opp saken, men det er lite håp om en snarlig løsning.

Slik situasjonen er nå er det bare et spørsmål om tid før det skjer en alvorlig ulykke som følge av at en bolt svikter. Derfor må vi, med tungt hjerte, fraråde all klatring på de boltede rutene i Helleren.

BRVs sikkerhetskomité, styret i BRV og NKF