Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte i Bratte Rogalands Venner 2024 – publisert 12.2.23

Styret innkaller herved til årsmøtet i Bratte Rogalands Venner. 

Årsmøtet avholdes tirsdag 12.03.24 klokken 18.00 i DNTs lokaler i undegrunnen ved jernbanelokket i Stavanger sentrum. Det ligger under den store rundkjøringen mellom teateret og togstasjonen. Se kartreferanse under.

Kartreferanse https://maps.app.goo.gl/ULtqshpXgNh1tCpE7

Parkering: Jernbanelokket

Vi legger opp til både årsmøte og foredrag på samme kveld. Foredraget vil være av Jan Eivind “Yazza” Danielsen og Jon Egil Auestad om førstebestigningen av ruten “Silverback” på Kjerag september 2023. 

Program:

18:00-19:00 – Årsmøte BRV

19.00-19:30/20:00 – Foredrag

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøte må sendes styret senest 26.2 via styreleder@brv.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se nedlastbar fil lenger nede på siden.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne nettsiden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bratte Rogalands Venner i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bratte Rogalands Venner. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bratte Rogalands Venners lov, følg denne lenken. Ved øvrige spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Daglig Leder Stian Engelsvoll kontaktes på post@brv.no

Sakspapirer: Publisert 4.3.24

Publisert etter årsmøtet