Årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Bratte Rogalands Venner.

Årsmøtet avholdes den 6. mars 2019 klokken 18:00 i Sørmarka Arena.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Det vil bli servering av Pizza, brus og kaffe!
Velkommen til årsmøte!

Papirene til årsmøtet:

BRV årsmøte innkalling 2019

Organisasjonsplan 2019

Årsmelding 2019

2019.05.31 – Protokoll årsmøte 2019


Med vennlig hilsen
Styret
Bratte Rogalands Venner