Bratte Rogalands Venner søker daglig leder i 100% stilling

Klatreklubben Bratte Rogalands Venner ble stiftet av lokale klatrere i Stavanger 17. mars 1980. Klubben har siden starten i 1980 hatt som oppgave å fremme klatringen i fylket – både ved å være et sosialt samlingspunkt for medlemmene, og ved å være en ressurs i forbindelse med sikkerhetsarbeid, klatreetikk og utvikling/vedlikehold av klatrefelt. I dag har klubben rundt 1000 medlemmer, og er i stadig vekst.

Dette er en nyopprettet stilling, og det vil være stor mulighet til å forme egen arbeidsdag. Du vil være et bindeledd mellom klubb, kommune og miljøet rundt. En viktig del av stillingen vil være å sikre klubben stabile inntektskilder og fortsatt medlemsvekst.

Vi søker deg med:

 • Administrativ erfaring
 • Økonomikunnskap
 • Evne til å kommunisere godt på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • God serviceinnstilling og samarbeidsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Allsidig kunnskap og erfaring med klatring

Det stilles høye krav til servicenivå overfor brukere, eiere og arrangører. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Daglig leder rapporterer til BRVs styre. Ved ansettelse må politiattest fremvises.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Være klubbens kontaktperson opp mot eksterne organisasjoner (halleier, NKF, Olympiatoppen, NIF)
 • Ansvar for at rutine for vedlikehold av utstyr overholdes
 • Ansvarlig for organisering og gjennomføring av regionsamling, lokale konkurranser og nasjonale konkurranser i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
 • Personalansvar for klubbens trenere
 • Organisering og drift av klubbens klatregrupper
 • Koordinere påmelding til konkurranser og samlinger utenfor egen klubb
 • Samarbeide med klubbens kursansvarlig om kompetanseutvikling i klubben
 • Samarbeide med klubbens HMS-ansvarlig
 • Ansvar for daglig drift, herunder regnskapsføring og økonomi

Den som ansettes kan være med på å påvirke stillingens innhold i samarbeid med styret.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtale
 • Mulighet for fleksitid og hjemmekontor
 • Gode muligheter for videreutvikling av egne klatreferdigheter

Søknad sendes til post@brv.no innen 12.05.2019.

Vi tar sikte på ansettelse før sommeren og oppstart 1. September.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til styrets leder Marthe Bowitz-Knudsen, mobil 92694010.