Oppdateringer turklatring

Her finner du nye ruter, oppdateringer og rettelser i forhold til 2002-føreren.

Usorterte meldinger ligger her.

Dirdalsveggen:

* Fjols til fjells ble friklatret 10. juni 2001 av Mats Höglind og Mat Hasler. Ruten ble satt i grad 7.

* Rute nr 22 grad skal være 7/7+ og ikke 7, som det står skrevet i føreren. Ruta skal være en potensiell klassiker. Dersom ruta, som er klatret tidligere, kan godtas som førstebestigning så blir navnet Ja, vi elsker i steden for Variant.

* Jaques, Lenning & ? har gått ruter i østre del av Dirdalsveggen, info mangler.

* Spaceman direkte ble friklatret sommer 2003 av Jon Egil Auestad og Jan Eivind Danielsen, grad 7.

*Bjørn Eivind Årtun og Stein Ivar Gradal gikk ei ny to taulengders rute til venstre for På Kanten, grad 8-, 8-. Detaljer mangler

*Bjørn Eivind Årtun og Stian Engelsvoll (?) gikk ei ny rute til høyre for Superhjørnet, grad 8-, info mangler.

Eiane:

* Crack in slab 6-, 3 taulengder, gått av Nick Ashton, Mark Kendrick og Muir Morten i september 2002. Ruta følger tydelig riss litt til venstre for midten av en flott sørvendt svaplate innerst i dalen. Retur ned renne. Ruta er ca 130m lang. Første standplass i tre i stort riss/kamin og andre standplass i starten av tynt riss. Lang run-out i toppen. Risset dør ut ca 15m før toppen av svaet.

Hunnedalen:

* 100 meter risset 5+, Bø og Engelsvoll 9/8-2005. Ligger et steinkast til venstre for ruta W på Hallbrekksvaene (se føreren). Ta med godt med små kamkiler.

Kjerag:

* En forbundsfiende er endelig gått i fri av Robert Caspersen og Bjørn-Eivind Årtun. Graden er 8-. 6. september 2005.

La vida es bella (Livet er herlig), grad 8a+ (!) ble i 7. og 8. august gått av spanjolene Eduard Marín og Toti Vales. De 12 første taulengdene er felles med Hoka Hey.

* Tsunami, ny rute til høyre for Hoka Hey på 19 tau 6+/ A4 av Stein-Ivar Gravdal og Trym Atle Sæland i 2003. Rutebeskrivelse her.

* Fjordcruise ble 23-24 august 2002 gått i fri av Øiseth/ Samuelsen, oppdatert ruteskisse her. Det meldes om flott klatring på fast og rent fjell.

* Skissen på side 180 er misvisende. Drømmen om Bernt går til venstre for Lysediagonalen og Lyse Kraft, og ikke mellom dem slik skissen viser.

* Unionsleden er en ny rute gått av Fredrik Schlyter sommeren 2002. Ruten har felles avslutning med Ponnyekspressen. Ponnyekspressen kommer for øvrig nede til venstre i bildet, krysser kløfta inn på den store hylla og er felles med Unionsleden omtrent fra den røde prikken. Den nye ruta er på 25 tau, grad 6 og har en del bratt vandring ifølge førstebestigeren. Se foto

Rosshammeren:

* Excalibur og Bæ-bæ er byttet om i skissen. Bæ-bæ er ruten til høyre.

Svihuspillaren

6-, 3 taulengder.

Delvis begrodd sva, stort sett fast og fin med god friksjon. Sparsomlig sikret. Begynner opp riss i veiskjæringen chippet av vegvesenet. Parkering vest for veggen 50 m bortenfor i lomme. Pass på ryggen for biler og trailere når en sikrer første tau…
Slik kommer du dit: Kjør fra Sviland mot Svihus, det vil si fortsett rett fram etter avkjørselen til Krågedal. Du får Svihus-vatnet på høyre hånd, kjører forbi parkeringen til Svarissveggen og etter 100-200 meter parkerer man i en lomme på høyre side av veien. Da ser du Svihus-pillaren rett foran, naturligvis på venstre side av veien.
Sindre Bø og Stian Engelsvoll er førstebestigere (1. juni 05).
Se bilde

Tauveggen:

* Syke satan, vedvarende 7- klatring, trolig med 7er-punkt. Gått av Bjørn Eivind Årthun og Stein-Ivar Gravdal august 2002. Den starter opp risset på plata til høyre for Minotaurus, har en felles taulengde med samme rute, men går ut til venstre for taket og rett opp. Det rapporteres om enestående flott klatring.

Vinddalen:

* To nye ruter av besøkende svensker i juni 2004. Fører ligger her.

Isklatring

Historikk på Johnny go Home 6 tau WI 5.Førstebestigningen av Johnny go home ble gjort av Harald Bjørgen og Ole Aasvold i 1982 eller 1983 (ref T. Bjørgen april-04). Diskusjonen anses herved som avsluttet…