Historiske ruter

Rutene som er beskrevet nedenfor var med i den første Rogalandsføreren fra 1996, men bli ikke tatt med i 2002-føreren. Vi har tatt med videre for å dokumentere aktivitet i områder som i dag er lite/ikke besøkt. Skissene er ikke i BRVs hender per i dag.

Siden oppdatert 31 mars 2002.

Alisberget

Grid ref 35,5 / 21.4 SW facing
1. Alis
Nov 82, Bjørgen / Engelstad 120m, 4 tau , 5.
2. Cracked actor
30m, 6. Mai 85, Blenkinsop / Fivelsdal.

Bergeveggen

Bynuten

Byrkjelandsveggen

Dalebotnen

Dalebotnen ligger innerst i dalen mellom Dalsknuten og hovedfeltet på Dale.
Feltet er lite besøkt.
1. Original route
150m, 4 tau, 6-,6, 6+, Mars 79, Blenkinsop / Thomas.
2. Abraxas
90m, 2 tau, V+, IV, Mars 82, Fivelsdal / Haavik.

Diamantsva/ Nasjonal_front

Frafjord – Brattaberget

Frafjord – Mån

Gilja

Gramstad

Husafjellet -øst

Grid ref 30.2 / 37.4 SE facing
Fine vegger, med stort potensiale for nye ruter, som ligger i Nedre Espedal – Forsand.
Rutene som er gått er av moderat vanskegrad.

1. Fullt hus
200m, 6 tau, 4+. August 79, Engelstad / Coulter.

2. Liten straight
100m, 5 tau, 4. August 79, Engelstad / Coulter / Berge /Haavik.

3. Tumbling dice
300m, 12 tau, 5+, 6, 5+, 5-, -, – ,-, -, -, 5+,- ,-. Juni 81, Blenkinsop / Thomas.

Husafjellet-vest

Grid ref 30.0 / 37.2 SE facing

1. Bak mål
250m, 9 tau, 5&2pts. Juni 82, Engelstad / Fivelsdal.

2. Lerkendal
300m, 10 tau, 5+. Juli 83, Knutsen / Engelstad.

3. 2-2-2 ( Sva Vest)
Juli 83, Berge / Goodman.

4. Smutthullet
300m, 7 tau, 5+, 6, 5, 5+, 5+, 5+, 5. Juni 95, Wivestad/Jensen.
Fin rute med spesiell 2. taulengde. Ruta starter opp et riss i venstre kant av en flott vegg med flere rene risslinjer. Andre tau går opp under / på innsiden av et stort overheng som forseres ut gjennom et hull. Videre gir ruta fin artig, femmer klatring med noen vanskelige opptak. Kommer opp på en markert topp med flott utsikt. Retur ned gjelet til høyre. En rappell nødvendig (10m).

Husafjellet -øst
Grid ref 30.2 / 37.4 SE facing
Fine vegger, med stort potensiale for nye ruter, som ligger i Nedre Espedal – Forsand.
Rutene som er gått er av moderat vanskegrad.

1. Fullt hus
200m, 6 tau, 4+. August 79, Engelstad / Coulter.

2. Liten straight
100m, 5 tau, 4. August 79, Engelstad / Coulter / Berge /Haavik.

3. Tumbling dice
300m, 12 tau, 5+, 6, 5+, 5-, -, – ,-, -, -, 5+,- ,-. Juni 81, Blenkinsop / Thomas.

Husafjellet – vest
Grid ref 30.0 / 37.2 SE facing

1. Bak mål
250m, 9 tau, 5&2pts. Juni 82, Engelstad / Fivelsdal.

2. Lerkendal
300m, 10 tau, 5+. Juli 83, Knutsen / Engelstad.

3. 2-2-2 ( Sva Vest)
Juli 83, Berge / Goodman.

4. Smutthullet
300m, 7 tau, 5+, 6, 5, 5+, 5+, 5+, 5. Juni 95, Wivestad/Jensen.
Fin rute med spesiell 2. taulengde. Ruta starter opp et riss i venstre kant av en flott vegg med flere rene risslinjer. Andre tau går opp under / på innsiden av et stort overheng som forseres ut gjennom et hull. Videre gir ruta fin artig, femmer klatring med noen vanskelige opptak. Kommer opp på en markert topp med flott utsikt. Retur ned gjelet til høyre. En rappell nødvendig (10m).

Lomeland
Grid ref 22.6/ 25.5 SE facing
Lomeland hammeren ligger like ved Riksvei 45 ca 1km før en kommer til Oltedalsvatnet.

1. Lommerusk
200m, 5 tau, 6. August 81, Engelstad / Markestad.
1a. Lommerusk (The English Way)
45 m ,siste taulengde, 7- ( E4, 6a). Juli 87, Lee / Woodley.
Alternativ topp taulengde på fast fjell. Se skisse.

2. Gangreen
200m, 6 tau, 5-, 5+, 2, 6, 2, 2. Juli 81, Blenkinsop / Fivelsdal.

3. Rott
200m, 5tau, 5+ & 1 pts. Mai 80, Engelstad / Coulter.
Løs rute opp markert renne formasjon. Anbefales ikke!!!

4. Nesen
200m , 5 tau, 5. August 83, Price / Engelstad.

Husafjell (Madland)
Grid ref 19.6 /27.5 SW facing
1. Madsva
150m, 4 tau, IV. Oktober 79, Engelstad/Berge / Haavik / Hellesø
Ruta går opp markert pillar som sees lett fra veien.
Ligger på andre sida av dalen fra Skeisfjell.

Mulaberget (Mulafjellet?)(Owl crag)
Grid ref 34.0 / 23,2 S Facing

1. Owl corner
80m, 3 tau, 5-. Juli 79, Blenkinsop / Fivelsdal.

2. Dire straits
80m, 3 tau, 6, 6, 5. Juli 80, Fivelsdal / Blenkinsop.

3. Communique
80m, 2 tau, 5-, 5+. Juli 80, Blenkinsop / Thomas.

4. Making movies
30 m , 6- & 1pts. Mai 85, Blenkinsop / Markestad / Fivelsdal.

5. Alchemy
30m, 6 & 3pts. Mai 85, Blenkinsop / Staver.

Det er også gått ruter av Nipper Harrison i venstre del på vanskegrad 7-7+. Detaljer mangler.

Prekestolen

Til tross for en noe vegetert vegg, så har Prekestolen vært forsøkt klatret fra fjorden og opp.

Raset – 1995, Myklebust/ Bae.

Fotturen – 1995, Nesheim/ Bae.

Reinaknuten (Tau)
Nordvendt vegg med lange sva i nedre del. Svaene er kompakte med bevokste riss. Bratt topparti.
Toppen ligger på ca 725m.
1. Reina renna
August 95, Båsen/Jensen.
650m, 10 tau ( 300m løpende), 4, 5-, 6-, 5, 220m 1-3,5+, 80m 1-3, 6-, 4,3
Ruta følger markert rennesystem til topps. Bevokst, men med noen fine partier.
Stort sett lett klatring med noen korte crux passasjer. Ruta går ut av renna for å unngå store blokker.

Risafjellet
Grid ref 42 / 32 N facing
Imponerende vegg, kompakt fast fjell med potensiale for mange harde ruter.
Rutene som er gått er av flott kvalitet. Anmarsj ca 1 times gange.

1. Koo stark
170m, 5 tau, 4-, 6-, 6-, 6+, 4+. Juli 83, Hansen / Stokstad.
Vanskelig og flott klatring ****

2. Andy pandy
170m, 4 tau, 3I+, 4, 6-, 6-. Juli 83, Bjørgen / Markestad.

3. Sommer i september
170m, 5 tau, 5, 5, 6+, 7-/7, 5+. September 89, Bjørnsgaard / Hove.
Usedvanlig flott rute med 3 og 4 taulengde av ypperste klasse.

4. Pendel fantomet
180m, 7 tau, 5+, 6/A1, 6+, 6+, A2, 6-, 5+. Sept 89, Båsen / Jensen.
Fin rute opp markert dieder system. Pendel travers i 2. taulengde for å unngå løst parti.
8-10m A2 for å forsere glatt dårlig sikra parti (7/7+ i fri?).

5. Ris og rus
120m, 3 tau, 6, 6, 5. Mai 94 Båsen /Bjørnsgaard.
Ok rute, 50m til høyre for Sommer i September. Normalt utstyr.

Sanatorium wall, Madland
Grid 19.8 N / 31. 2 Ø
Lite kjent og besøkt vegg like ved veien til Madland. Se detalj skisse for mer informasjon. * er kvalitets vurdering av ruta. Alle rutene ble ledet on-sight uten fall. Ingen repetisjoner pr 1996.

1.     Paleface ***
60m, 2 tau, 6+ (E3,5c,4c). Juli 87, Lee / Grieve
Superb rute opp denne hvit stripede veggen. 7 peg runners.

2. Flash Gordon ***
40m, 1 tau , 8- (E5, 6b/c). Juli 87, Grieve/ Woodley
Vanskelig rute, med ett hardt flytt. Peg på standplass.

3. Balthazar B ***
40m, 1 tau, 8- (E5/6, 6b). Juli 87, S. Lee
Mange harde bevegelser men med god hvile imellom.

4. Mark of Zorro**
60m, 2 tau, 7+ (E4,6a). Juli 87, Woodley / Lee
Første riss taulengde ofte våt og gjorde et teknisk punkt nødvendig på første bestigningen. (På rissets videste punkt).

5. Mad hatters tea party **
60m, 2 tau, 7 (E4, 6a,5c). Juli 87, Lee / Grieve
To pegs og tre gjennom slynge på første taulengde.

6. Hopping mad *
60m, 2 tau, 7 (E4, 6a, 5c). Juli 87, Lee/Woddley
Går gjennom den lite opplagte andre sprekken til høyre for Mark of Zorro. Noe svært seriøs klatring på andre taulengde. Uheldigvis også noe lite fin klatring.
Hauge i Dalane
Gyadalen

Kartblad 1312-III Ørsdalsvatnet
Dette området er lite besøkt av Rogalands klatrere i de senere år og lite detaljer er kjent.
Med andre ord massevis av potensiale for nye ting.

Nedre Almsefjellet
Grid ref 99.3 / 48.0 S facing
1. Indian summer
220m, 6 tau, 5+, 5+, 5, 4, 6, 6-. September 80, Blenkinshop / Fivelsdal.

Øvre Almsefjellet
Grid ref 99.5 / 47,5 S facing
1. Hummingbird
200m, 6 tau, 5. August 80, Fivelsdal / Haavik.
2. Easter parade
200m, 7 tau, 5. April 81, Blenkinshop / Thomas.

Gystølhei
Grid ref 98.8/ 48.3 NW facing
1. Kings corner
120m, 4 tau, 4+. Juli 80, Engelstad/Coulter

Såteknuten
Grid ref 99.2 / 46.5 S facing
1. Rustningen
180m, 5 tau, 5-. August 81, Fivelsdal / Bjørgen.
2. Gyapillaren
180m, 5 tau, 5+&1 pts. Juni 80, Engelstad / Gjerde.

Solitary buttress
Grid ref 00.8 / 48.5 W facing
1. Solitude
60m, 2 tau, 5+, 5. April 81, Blenkinsop / Thomas. Egersund
Egersundsområdet – Kartblad Egersund
Egersund klatreklubb har innredet egen klatresilo på Helleland. Det er første silo på venstre hånd etter passering av prestegården og kirken i retning fra Stavanger mot Helleland. Egersund klatreklubb har sendt oss følgende beskrivelser:

Langelandsfeltet
Saddam Hussein
1. Swartzkopf 4 – 30 m + flere andre lette ruter.

Commandoveggen
Flere ruter grad 4 – 5, 25 m.
1. Falkland
2. Lakris 5+
3. Nidar Bergene 4+
I tillegg flere ruter grad 4 – 5, bra for kileklatring.

Diktatorveggen
1. Gadaffi 7-, 7m. Olve & Tore Sunde-Rasmussen 1995.
2. Idi Amin 6, 7m. Olve & Tore Sunde-Rasmussen 1995.
3. Bocassa 5+, 7m. Olve & Tore Sunde-Rasmussen 1995.

Fleksnes
Marve 6+ Olve & Tore Sunde-Rasmussen.
Rolf 5. Olve & Tore Sunde-Rasmussen.

Kortveggen
Ca 10 kortere ruter grad 4 til 6+. Olve & Tore Sunde-Rasmussen.
Athena
4 ruter grad 5+ – 6. Olve & Tore Sunde-Rasmussen.

Fenrisulven
1. Fenris 5+, 50 m. Noe vegetasjon. Olve & Tore Sunde-Rasmussen.

Prosjektet
4 overhengende ruter, fra grad 8 og oppover.

Griseveggen
1. Miss Piggy 7, 10m. Olve & Tore Sunde-Rasmussen.
2. JonBessen 8-, 10m
3. Jon Armen 7, 10m

SkoIeveggen
Rett bak D.V.G. skole. Diverse ruter grad 5 – 6.

Auglendfeltet
Flere ruter grad 6 – 9. Kanskje det mest varierte og mest utfordrende feltet, Ligger idyllisk til i nærheten av Vandringshavn ute på Hovland, forbi Kværner-Rosenberg. Mangler bolter.

Kjervallfeltet
Kjervallveggen
1. Klaumakken 5+. Olve Sunde-Rasmussen
2. Gjøneren 8

Veivesenfeltet
10-20m. Diverse enkle ruter.