Årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Bratte Rogalands Venner. 

Årsmøtet avholdes 14.03 klokken 18.00 på Arkeologisk museum.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøte må sendes styret senest 28.02 via styreleder@brv.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bratte Rogalands Venner i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bratte Rogalands Venner. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bratte Rogalands Venners lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Daglig Leder Stian Engelsvoll kontaktes på post@brv.no

Papirer til årsmøtet:

Dokumenter lagt ut etter årsmøte:


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret