Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bratte Rogalands Venner 2021

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Bratte Rogalands Venner.

Møtet avholdes mandag 25. 10 klokken 18.00 i Sørmarka Arena.

Det ekstraordinære årsmøtet skal kun behandle Silofondsaken.

På det ordinære Årsmøtet i mars, ble det besluttet at Silofondet skulle behandles som egen sak på et ekstraordinært årsmøte. Det er ikke mulig å fremme benkeforslag på ekstraordinære årsmøter, innspill til saken må derfor sendes inn minimum en uke før møtet. Innspill til saken sendes til styrelederbrv@gmail.com.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Bratte Rogalands Venner i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bratte Rogalands Venner. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bratte Rogalands Venners lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Daglig Leder Stian Engelsvoll kontaktes på post@brv.no

Saksliste og dokumenter:

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret