Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte i Bratte Rogalands Venner 2023

Årsmøtet avholdes tirsdag 14.03 klokken 18.00 på UiS i Arne Rettedalshus. 

Kartreferanse https://goo.gl/maps/69fa33YgNoBCMjuy8

Rom AR V-101 https://link.mazemap.com/hnY5Cger

Merk: UiS er under en omstilling med parkeringplasser og det står nå at parkering kun skal være med særskilt tillatelse. Vi har fått tilbakemelding at vi med trygghet skal kunne parkere på UiS sine parkeringsplasser uten risiko for bot etter 16:00.

BRV deler lokale med Fjellsportgruppen i Stavanger turistforening for å kunne ha et felles foredrag etter BRVs årsmøte. Foredraget vil være av vår egen trener og styremedlem Sjoerd Boersma om deres siste ekspedisjon til Kirgisistan høsten 2022. 

Kvelden ser altså slik ut:

18:00-19:00 Årsmøte BRV
19:00-20:00 Foredrag 

Fjellsportgruppa vil ha sitt årsmøte etter foredraget. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bratte Rogalands Venner i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bratte Rogalands Venner. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bratte Rogalands Venners lov/vedtekter, følg denne lenken. Ved øvrige spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Daglig Leder Stian Engelsvoll kontaktes på post@brv.no

Sakspapirer:

Dokumenter lagt ut etter årsmøte: