Årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Bratte Rogalands Venner.

Årsmøtet avholdes den 4. mars 2020 klokken 18:00 (Haugesundsgata 27, Stavanger)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Papirene til årsmøtet:

Saksliste

Handlingsplan

Flere dokumenter (lagt inn 24/4-20):

Protokoll signert

Revisorsignert regnskap

Årsrapport signert

Med vennlig hilsen
Styret
Bratte Rogalands Venner