Årsmøte 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Bratte Rogalands Venner.

Årsmøtet avholdes den 23/2-2017 kl 18.00 i Klostersalen, Stavanger turistforening sine lokaler.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Det vil bli servering av Pizza, brus og kaffe!
Velkommen til årsmøte!

Papirene til årsmøtet:

BRV årsmøte innkalling 2017
Årsmelding 2016
Sakliste og saksdokumenter 2017
Organisasjonsplan 2017
Regnskap 2016

Med vennlig hilsen
Styret
Bratte Rogalands Venner