Barne- og ungdomsgrupper

Dette er et tilbud til barn og ungdom med interesse for klatring, både for nybegynnere som vil lære å klatre på en sikker måte, og for de med mer erfaring som ønsker å bli en enda bedre klatrer.

Grunnfilosofien vår med barne- og ungdomsgruppene våre er at vi skal ha fokus på læringen, og at de skal bli trygge og flinke klatrere. Gruppene vil være under ledelse av klatreinstruktører. Her har en mulighet for å lære seg å klatre sikkert, videreutvikle klatringen for de som har klatret en del før, og ikke minst bli kjent med andre ungdommer i et inkluderende og godt sosialt miljø i en frisk og tøff sport.

Gruppene følger skoleåret, og går fra august og frem til desember, deretter fra januar til mai. Den følger også skoleruten mtp. ferie, dvs. vi tar vinterferie, påskeferie og høstferie.

Vi aldersdefinerer gruppene ut fra skoleklasse, så etter vårsemestert i mai må må alle melde seg opp på nytt for høsten. De som hadde plass fra før er prioritert, og har et påmeldingsvindu ut mai til å sikre seg plass til høsten før vi gir ledige plasser til de som står på venteliste.

Våren 2022

Gruppene er per januar 2022 fulle, med få unntak. For oppdatert oversikt over hvilke grupper det er plass på, klikk for å se tabellen her. For å stå på venteliste kan en registrere seg ved å fylle ut dette skjemaet.

De som har plass på høstens grupper følger videre på gruppene til vårsemesteret. For avmelding, send epost til post@brv.no med navn på deltaker og gruppetilhørighet.

Generell informasjon om vårens treninger: 

  • Vårens treninger starter fra uke 2 (tirsdag 11. januar og torsdag 13. januar). Vinterferie (uke 9), påskeferie og en tirsdag og torsdag i slutten av mai er det helligdager/ferier der trening utgår. Vårsemesteret slutter i uke 21. Pga skjærtorsdag blir de siste treningsdagene denne våren som følger: tirsdag 24. og torsdag 19. mai.
  • Vi ønsker at deltakerne stiller med eget utstyr. De yngste på barnegruppene kan få låne sko til buldringen, mens de eldre på ungdomsgruppene må ha eget utstyr (lån av utstyr vil være tilgjengelig i starten). Tau og taubrems står BRV for. Paragruppen har eget utstyr til utlån.
  • For å delta på våre organiserte treningsgrupper må deltakerne være medlem i klubben. Hvorfor? BRV er et idrettslag underlagt NIF og deltakerne vil være forsikret gjennom NIF sine ordninger hvis de er medlemmer av klubben (inntil de er 13 år). Dessuten mottar klubben driftsmidler basert på barn og ungdom som er med å finansierer driften av idrettsarbeidet.
    Er ditt barn ikke medlem allerede for inneværende år, kan det meldes inn her https://medlemskap.nif.no/24320
    (er barnet allerede registrert i NIF kan det være dere må inn minidrett.no og legge oss til som idrettslag). Trenger du hjelp kontakter du oss på post@brv.no
  • Regler for orden og oppførsel på BRVs barne- og ungdomsgrupper
  • For kommunikasjon med trenere om fravær og lignende bruker vi Spond-appen. Gruppekode ligger under hver gruppe lenger nede på siden.

Barnegruppe

Vi vil kunne tilby et opplegg som vil ha fokus på klatreglede, mestring, utvikling, og et godt miljø. Deltakerne vil få anledning til å bryne seg på ulike utfordringer i buldreveggen, og få hjelp av våre trenere til å få et større repertoar av flytt og strategier som kan bidra til å mestre disse utfordringene.

Buldring 3. og 4. klassinger

Tirsdager 17:15-18:15
Pris per semester: 1650 kr
Lenke til aktuell Spondgruppe: https://group.spond.com/PRMBS

Buldring 5. og 6. klassinger

Torsdager 17:15-18:15
Pris per semester: 1650 kr
Lenke til aktuell Spondgruppe: https://group.spond.com/BGZUS

Ungdomsgrupper (7. klasse – 2. VGS)

Av hensyn til sikkerheten er det 13 års aldersgrense på taugruppene, i tråd med klatreforbundet sine føringer for brattkort. Utstyr: BRV står for tau og taubrems., som er rimelig dyre. Ellers må deltakere ha med egne klatresko, sele og kalkpose+kalk. Mangler du noe av dette i starten, eller glemmer det, kan du få låne det av oss.

Buldring 7. klasse – 2. VGS

Er du mellom 12 og 17 og synes buldring er kjekt eller ser kjekt ut? Buldring ble i gamle dager omtalt som “styrkeklatring”, fordi det er ekvivalenten til løpe sprint. Det er kortvarig og eksplosivt, samtidig som det er intrikat! Å knekke koden for å finne veien opp handler om samspillet mellom styrke, teknikk og kreativitet. Her vil du få anledningen til å bli veiledet av trenere i teknikk og ulike strategier for å kunne klatre buldreproblemer av ulik karakter.

Torsdager 17:00-18:30
Pris per semester: 2150 kr
Lenke til aktuell Spondgruppe: https://group.spond.com/ZKKED

Tauklatring 7. klasse – 2. VGS

Krever at en har brattkort (dette kan tas på BRV sine brattkortkurs: https://brv.no/inneklatring/kurs/brattkort/). Kan du klatre og trenger brattkortet kan du ta brattkortprøven på et av sentrene i byen.

Denne gruppen er for de med brattkort som vil lære mer om klatring og klatreteknikk. Her klatrer vi både på autobelay og led i hovedveggen, og det er en anledning til å utvikle seg som sportsklatrer både mentalt og fysisk, og oppleve klatreglede i et felleskap som gjør hverandre gode.

Tirsdager 17:00-19:00
Pris per semester: 2600 kr
Lenke til aktuell Spondgruppe: https://group.spond.com/DYTIE

Paraklatring – klatring for ungdom med funksjonsnedsettelse

For barn/ungdom 9-14 år. Vi har en kapasitet på 10 deltakere (+ en forelder). Klatringen foregår på egne vegger med tilpassede ruter, og har erfarne parainstruktører med for å instruere.

Foreldre deltar på et topptaukurs og lærer å sikre barna sine.

Tidspunkter:
Vi har to alternativer:
Tirsdager 17:30-19:00 (lenke til aktuell Spondgruppe: https://group.spond.com/KCDYI)
Torsdager 18:00-19:30 (lenke til aktuell Spondgruppe: https://group.spond.com/PZYBT)

Pris per semester: 800 kr (begge dager 1600 kr)

For påmelding, send epost til paraklatring@brv.no

Konkurransegrupper

Konkurransegruppen 13 til 18 år

En gruppe for de som ønsker å bedrive nasjonal (og på sikt, internasjonal) konkurranseklatring. Det involverer tettere oppfølging av trenerapparatet som eget treningsprogram, men også høyere krav til egeninnsats og selvdisiplin. Her vil det også være opptakskrav i form av et minimumsnivå innen klatring/buldring. Krav til nivå vil følge alder og bør i utgangspunkt ligge på 7+ for jenter og 7+ for gutter i en alder av 13, med en gradvis økning for hvert år. Motivasjon og treningsvilje vil hensyntas for alle ytterpunkt. 

Gruppens målsetning er å kunne hevde seg i Norgestoppen, og bli potensielle landslagsutøvere. På veien dit skal utøverne tilegne seg kunnskap om trening og lære å bli uavhengige. De skal få kunnskap om treningslære samt skadeforebygging. 

Konkurransegruppen er for ungdom fra året en blir 13 år til og med semesteret en blir 18. Opptak til gruppen skjer hvert vårsemester gjennom en søknad/påmelding. 

Treningstider: Tirsdager og torsdager 17.00-19.00, fredager 16.30-18.30 og søndager fra 10-11. 

Pris per semestert: 3500 krFor forespørsel om søknad for opptak til 2022, send epost til sportsligansvarlig@brv.no innen 15. november 2021.

Toppidrettsgruppen 13 til 19 år

Deltakere her vil få tettere oppfølging og personaliserte treningsopplegg. Det er her en stor fordel at søkerne går på en idrettslinje/toppidrett/OLT, men ikke et absolutt krav. Plass på juniorlandslag/utviklingslandslag og/eller gode plasseringer fra nasjonale konkurranser blir også vektlagt. Opptakskrav for gruppen er strengere og motivasjon/disiplin vektlegges i større grad. Det vil bli fire treninger i uken med trener, hvorav to av dem er tirsdager og torsdager sammen med konkurransegruppen.

Opptakskriteriene for Toppidrettsgruppen er 8+ for jenter 9- for gutter. Toppidrettsgruppen er for ungdom fra året en blir 13 år til og med året en blir 19.

Opptak skjer ved søknad denne søknaden. Søknadsskjemaet skal være et motivasjonsbrev der du forteller litt om hvorfor du har lyst å være med på denne gruppen, samt referanser eller dokumentasjon på de overnevnte krav og anbefalinger.

Treningstider: Under utarbeiding

Pris per semestert: 3500 kr

Øvrig informasjon:

Forsikring:

Alle våre deltakere er forsikret gjennom NIFs barneforsikring til de blir 13 år. Norges Klatreforbund og klubbene har per dags dato ingen forsingringsavtale for ungdom. Ønsker dere dette må det tegnes i privat regi.

Ordning for økonomisk vanskeligstilte:

For å påse at alle skal ha mulighet til å delta i idretten har Idrettsrådet en ordning for å tilrettelegge for økonomisk vanskelighetsstilte familier slik at mot en egenandel kan få dekket kontigent og/eller treningsavgift. Saker behandles individuelt gjennom idrettslaget. For henvendelse send epost til post@brv.no