Klatreetikk

Bratte Rogalands Venner ønsker å ivareta norsk tradisjon og klatreskikk som skissert av Etisk Råd i Norsk Tindeklubb (Norklatt 61).

Fredric Møllerop på Rød Vinyl (7-) på hammeren

Hvordan nye ruter etableres, berører hele klatremiljøet, og kan angå andre brukere av vår felles naturarv. Det er på sin plass med streng etikk på dette området, basert på at klatreressurser ikke skal misbrukes, at man ikke leker med andres liv og helse og at man foretar færrest mulig inngrep i naturen.

Nøkkelord her er sporløs ferdsel og minst mulig bruk av hjelpemidler. Bratte Rogalands Venner holdning til etikk gjennspeiles av etterfølgende regler som vil ivareta en best mulig forvaltning av våre klatre ressurser og oppfordre klatrere i Rogaland til å utøve god klatreskikk med best mulig stil.

Relevante linker

Regarding use of expansion bolts on preikestolen (PDF)

Retningslinjer for førstebestiginger

Klatrefelt/klippe

Du skal ikke:

 • Plassere borebolter der det er forsvarlig å bruke egne sikringsmidler.
 • Lage sikringspunkter (kilelomme etc)

Du skal:

 • Rense ruta forsvarlig. Det vil si fjerne farlige blokker og lignende.
 • Bruke rustfrie bolter og hengere
 • Plassere boltene i fast fjell
 • Plassere boltene riktig med hensyn til klatringen og konsekvensene av et eventuelt fall.
 • Ta hensyn til naturen. Overholde frednings bestemmelser f.eks hekkende fugl.

Fjellet

Du skal ikke:

 • Sette igjen utstyr (med unntak av rappellfester)
 • Lage sikringslommer  

Rangering av stil under første fribestigning

 • På blikk, dvs friklatre ruta på led fra bakken i første forsøk, uten forhåndsinformasjon, inspeksjon eller øving.
 • Flash, dvs at en har sett noen klatre ruta eller har spesifikk informasjon om bevegelser, tak etc. Sikringene plasseres på led.
 • Etter innøving eller fall, og sikringene plasseres på led (Redpoint).
 • Etter innøving eller fall med sikringene hengende in situ (Pinkpoint). Pinkpoint gir godkjent bestigning på boreboltsikrede ruter, men ikke på blandet (miks) eller naturlig sikrede ruter. Her er det bare snakk om hvordan førstebestiger klatrer ruta.

De påfølgende bestigninger bør skje i best mulig stil, og uansett ikke bryte retningslinjene gitt ovenfor.

Fribestigning

For å få en gyldig påfølgende fribestigning må:

 • Ruta friklatres
 • Sikringer plasseres på led
 • Tauet dras igjennom etter belastning.

Førstebestigning ved teknisk klatring

Rangering av stil under førstebestigning:

 • Friklatring med tekniske punkt, uten bolter nedenfra.
 • Friklatring med tekniske punkt, med bolter nedenfra.
 • Teknisk klatring, uten bolter nedenfra.
 • Teknisk klatring med bolter nedenfra.
 • Teknisk klatring med borebolter

En rute blir regnet som en teknisk rute helt til noen klarer å gå den i fri. Ruta kan dersom den endrer karakter dramatisk, gis et annet navn. Ruter som er friklatret bør ikke klatres teknisk med bolter.  

Fjellet

Bolting ved hjelp av håndbor på led kan være et nødvendig hjelpemiddel på førstebestigninger i fjellet. Det sier seg selv at denne type bolter vil påvirkes av vær og vind (korrosjon etc). Borebolt sikrede ruter i fjellet hvor boltene er satt vha rapell /topptau med boremaskin er generelt uønsket. Dette med bakgrunn i at vi ikke ønsker borebolter på steder hvor skifting og kontroll av innsatte bolter er vanskelig.  

Rebolting

Dersom det settes bolter på ruter hvor det ikke har vært bolter før er dette forkastelig. Ønsker man å sette bolter på særdeles farlige passasjer, må man ha samtykke fra førstebestiger, da en oppbolting kan endre rutas karakter vesentlig. Dersom førstebestiger ikke er tilgjengelig skal Bratte Rogalands Venner være den avgjørende instans. Det er et åpent spørsmål hvor mye en skal tilrettelegge et klatrefelt for å gjøre det sikkert for noviser og andre som ikke vet bedre! 

Definisjoner:

Etikk

Regler eller retningslinjer for atferd som dersom de blir fulgt, ikke krenker andres mulighet for opplevelse, rettigheter og frihet.

Stil

Måten man utøver sporten på.

 • God stil er alltid innenfor gjeldende etikk.

Områdeklassifisering

Klatrefelt / Klippe
Klatrefelt som ligger under tregrensa og som er tilgjengelig innen moderat gangtid. Rutene er som regel renset og relativt korte. Ofte tilrettelagt med retur fester etc. Generelt et område hvor det i hovedsak bedrives klippeturn.   Fjell
Fjellet er værutsatt, og rutene er i stor grad ikke tilrettelagt. Mer utsatt for objektive farer enn klatrefelt. Anmarsj og retur kan være krevende.

Klatring/fjellklatring

Klatring er fellesbetegnelsen på en aktivitet som foregår på det tilnærmet vertikale, gjerne med tau og sikringsmidler. Det blir klatring når man må bruke både hender og føtter for å ta seg fram eller opp.

Friklatring

Klatring hvor tau og sikringsmidler kun brukes til å stoppe fall, ikke som redskap for å vinne høyde. Bevegelser og vanskegrad ofte i fokus.

Teknisk Klatring

Klatringen foregår ved at sikringsmidlene belastes. Det er vanlig å bruke fjellbolter og i noen tilfeller borebolter. Bruk av borebolter gir dårligere stil.  

Vinterklatring

Klatringen foregår i hovedsak med votter på, og med stive støvler. Skjer i fjellet under vinterforhold (snø/ is), og kan ha hyppige innslag av teknisk klatring og/eller isklatring.

Isklatring

Klatring på is med bruk stegjern og isøkser.