Bratte Rogalands Venner – BRV

Bratte Rogalands Venner har siden starten i 1980 hatt som oppgave å fremme klatringen i fylket – både ved å være et sosialt samlingspunkt for medlemmene og ved å være en ressurs i forbindelse med sikkerhetsarbeid , klatreetikk og utvikling og vedlikehold av klatrefelt.

Ansatte

Stian Engelsvoll

Daglig leder (post@brv.no)

Andreas Ladstein

Paraklatring (paraklatring@brv.no)

Styremedlem

Jørn Myrland

Jørn Myrland

Leder og konkurranseansvarlig
Joakim Fugelli

Joakim Fugelli

Kursansvarlig (kurs@brv.no)

Fredric Møllerop

Fredric Møllerop

Sportslig ansvarlig (sportsligansvarlig@brv.no)
Maren Salte Kallelid

Maren Salte Kallelid

Arrangementansvarlig
Silje Sundal

Silje Sundal

Arrangementansvarlig
Sjoerd Boersma

Sjoerd Boersma

Kasserer
Øyvind Salvesen

Øyvind Salvesen

Styremedlem (sikkerhetsansvarlig)
Jostein Øygarden

Jostein Øygarden

Styremedlem (IT)
Sander Haagenrud

Sander Haagenrud

Vara
Erika Berle

Erika Berle

Styremedlem

BRV er tilknyttet Norges Klatreforbund

nkf