Klubbklatring starter opp igjen!

Klubbklatringen kan endelig startes opp igjen etter pandemien. Se https://brv.no/klubbklatring/ for mer informasjon.