Klatreetikk

Bratte Rogalands Venner har sin etiske grunnplattform i sporløs ferdsel. 

Bratte Rogalands Venners holdning til etikk gjennspeiles derfor av etterfølgende regler som vil ivareta en best mulig forvaltning av våre klatreressurser og oppfordre klatrere i Rogaland til å utøve god klatreskikk med best mulig stil.

Retningslinjer for førstebestigninger

Klatrefelt/klippe

Du skal ikke:

 • Plassere borebolter der det er forsvarlig å bruke egne sikringsmidler.
 • Lage sikringspunkter (kilelomme etc)

Du skal:

 • Rense ruta forsvarlig. Det vil si fjerne farlige blokker og lignende.
 • Bruke rustfrie bolter og hengere
 • Plassere boltene i fast fjell
 • Plassere boltene riktig med hensyn til klatringen og konsekvensene av et eventuelt fall.
 • Ta hensyn til naturen. Overholde fredningsbestemmelser både i forhold til kulturminner og natur

Fjellet

Du skal ikke:

 • Sette igjen utstyr 
 • Lage chipping  

Fribestigning

Rangering av stil under første fribestigning
 • Onsight,  dvs friklatre ruta på led fra bakken i første forsøk, uten forhåndsinformasjon, inspeksjon eller øving.
 • Flash, dvs at en har sett noen klatre ruta eller har spesifikk informasjon om bevegelser, grep etc. Sikringene plasseres på led.
 • Redpoint, dvs etter innøving eller fall, og sikringene plasseres på led. 

De påfølgende bestigninger bør skje i best mulig stil, og uansett ikke bryte retningslinjene gitt ovenfor.

For å få en gyldig påfølgende fribestigning må:

 • Ruta friklatres
 • Sikringer plasseres på led
 • Tauet dras igjennom etter belastning.

Førstebestigning ved teknisk klatring

Rangering av stil under førstebestigning:

 • Friklatring med tekniske punkt, uten bolter nedenfra.
 • Friklatring med tekniske punkt, med bolter nedenfra.
 • Teknisk klatring, uten bolter nedenfra.
 • Teknisk klatring med bolter nedenfra.
 • Teknisk klatring med borebolter

En rute blir regnet som en teknisk rute helt til noen klarer å gå den i fri. Ruta kan dersom den endrer karakter dramatisk, gis et annet navn. Ruter som er friklatret bør ikke klatres teknisk med bolter.  

Definisjoner:

Etikk

Etikk er å reflektere over våre moralske handlinger. Vi reflekterer over hvordan vi bør handle overfor hverandre og hvorfor noe er rett eller galt.

Stil

Måten man utøver sporten på.

God stil er alltid innenfor gjeldende etikk.

Områdeklassifisering

Klatrefelt / Klippe

Klatrefelt som ligger under tregrensa og som er tilgjengelig innen moderat gangtid. Rutene er som regel renset og relativt korte. Ofte tilrettelagt med returfester.

Fjell

Fjellet er værutsatt, og rutene er i stor grad ikke tilrettelagt. Mer utsatt for objektive farer enn klatrefelt. Anmarsj og retur kan være krevende.

Klatring/fjellklatring

Klatring er fellesbetegnelsen på en aktivitet som foregår på det tilnærmet vertikale, som oftest med tau og sikringsmidler. 

Buldring

Klatring på steiner med crashpad i stedet for tau

Friklatring

Klatring hvor tau og sikringsmidler kun brukes til å stoppe fall. Bevegelser og vanskelighetsgrad ofte i fokus.

Teknisk Klatring

Klatringen foregår ved at sikringsmidlene belastes.  

Isklatring

Klatring på is med bruk stegjern og isøkser.

Miksklatring Vinter

Klatringen skjer i fjellet under vinterforhold (snø/ is), og kan ha hyppige innslag av teknisk klatring og/eller isklatring samt bruk av ulike typer sikringsmidler.

Frisoloering

Klatring uten bruk av tau og sikringsmidler.