Etiske retningslinjer for medlemmer, ansatte, frivillige og deltakere på arrangementer og treninger i regi av BRV

Oppførsel og klubbkultur

 • Vi behandler alle med respekt, likeverdighet og ærlighet, i alle situasjoner.
 • Vi viser uoppfordret Brattkort ved besøk på klatresentre.
 • Vi bidrar til å skape et miljø hvor ulike personligheter kan få lov til å utvikle seg, samtidig uten at dette går på bekostning av andre medlemmer.
 • Vi skal jobbe for å skape et inkluderende, støttende, lojalt og pålitelig miljø.
 • Vi skal ikke baksnakke andre eller spre rykter. Dette gjelder både mot BRVs samarbeidspartnere, enkeltmedlemmer eller grupper innad i BRV
 • Vi bruker et adekvat og nøytralt språk, både i skriftlig og muntlig kommunikasjon. Ord som kan virke krenkende og og/eller diskriminerende mot enkeltpersoner eller grupper skal unngås. Det samme gjelder banneord eller ord/fraser som er herskende og nedlatende.
 • Vi går alltid foran med et godt eksempel. Spesielt erfarne medlemmer har et ansvar for å være et godt forbilde, både inne og ute.
 • Vi gir oppmuntring og støtte til alle vi trener med og konkurrerer mot.
 • Vi respekterer hverandres nivå og mål, alle er ulike.  Vi respekterer hverandres vei mot målet, og oppfordrer til god stil. Hva som er god stil defineres ut fra etiske retningslinjer i klatrenorge, ikke av enkeltmedlemmer eller grupper innad i BRV.
 • Vi tolererer ikke noen form av diskriminering, trakassering eller mobbing.

Treningskultur

 • Langsiktig utvikling og fremgang er hovedmålet.
 • Vi skal hverken bruke eller forsvare bruken av prestasjonsfremmende midler og doping.
 • Vi er oppmerksomme på forskjellen mellom det å være normalt støl og sliten og det å være skadet eller syk.
 • Vi tar alle ansvar for å jobbe aktiv med å forebygge skader og sørge for å få tilstrekkelig med restitusjon.
 • Vær bevisst på at det er forskjell på ulike utøvere og hvor en utøver er i sin utvikling.
 • Treningen skal ikke gå ut over skole og utdanning. 
 • Vi deltar i utgangspunktet alltid på lagets planlagte aktiviteter. Kan du ikke delta, gi beskjed.
 • Mobiltelefon (eller annet teknisk utstyr) skal ikke brukes under treninger

Konkurranser og samlinger

 • Alle presentasjoner og fremganger til utøverne skal gis lik oppmerksomhet.
 • Vi erkjenner og fremmer gode prestasjoner uansett om disse oppnås av en utøver på laget eller av andre.
 • Vi stiller alltid med 100% innsats og fokus på samlinger og konkurranser.
 • Vi skal alltid ha på oss BRVs bekledning under hele konkurransen. 
 • Vi godkjenner og følger gjeldende IFSC regler og NKF sine retningslinjer, slik som antidopingregler og retningslinjer for BMI. Om det gjennomføres kontroll kan utøvere som er under 18 år etter eget ønske ha med myndig tillitsperson. Dette kan være trener, leder, foresatt eller annen som deltakeren ønsker.
 • Mobiltelefon (eller annet teknisk utstyr) skal ikke brukes under konkurranser, felles middager eller andre felles aktiviteter.