Retningslinjer for bruk av Skogsveggen på Høle

BRV har utarbeidet retningslinjer for Skogsveggen på Høle. Det er ytterst viktig at alle brukerne av veggen forholder seg til disse reglene.

  1. Det skal ikke drives kursvirksomhet i og ved Skogsveggen, verken av BRV, andre klatreklubber, skoleklasser eller andre.
  2. Det er er strengt forbudt å ta med hunder til klatrefeltet. Dette for å unngå at beitende sauer og geiter blir forstyrret.
  3. Alt søppel SKAL tas med hjem. Klatrere som likevel finner søppel i området, henstilles til å plukke dette opp og ta med vekk fra området.
  4. Vis hensyn på parkeringsplassen slik at grunneieren kommer ut med lastebilen sin, som parkerer på samme plass.
  5. Vis hensyn til beitende dyr i området.
  6. Lukk grinda. Det har skjedd at grinden har vært åpen, og sauene har gått ut av veien.
  7. Ingen grilling på området.
  8. Kjør sammen for å unngå mange biler på parkeringsplassen. Velg et annet klatrefelt om parkeringsplassen begynner å fylles opp. 

Gi beskjed til andre klatrere på stedet som ikke overholder disse reglene. 

Retningslinjene er utarbeidet for at vi skal kunne beholde Skogsveggen som klatreområde.