Skjema for boltestøtte

Det vil ikke lenger være mulig å søke om å få tilbakebetalt utgifter til bolter i ettertid.

BRV har alltid ønsket å gi økonomisk støtte til utvikling av nye crag i Rogaland. Tidligere har det vært vanlig praksis at klubben har tilbakebetalt utgifter til bolter, hengere og snufester etter at klippen er utviklet. Vi ønsker fremdeles å støtte utviklingen av klipper, men fra og med 2015 må dette søkes om  før boltene leveres ut .

Klubben har kjøpt inn et stort antall bolter, hengere og snufester i høy kvalitet som oppbevares i boden til BRV på Sørmarka. BRV-medlemmer kan søke om å få utlevert det de måtte trenge ved å fylle ut og levere det vedlagte skjemaet.

Hvorfor gjør vi det slik:

  • Vi vet at bolter, hengere og snufester er av god kvalitet
  • Det er billigere for klubben å kjøpe inn i store kvantum enn å betale tilbake enkeltutgifter
  • Vi får mulighet til å vurdere om klippen er forsvarlig å utvikle, og vi kan gi råd og veiledning om ønskelig

En konsekvens av denne praksisen er at materialforvalter og eventuelt sikkerhetsgruppen vil få vite om hvilke klipper som er under utvikling, men alle som sitter på denne informasjonen vil ha streng taushetsplikt inntil klippen er ferdig utviklet dersom det er ønskelig. Det er med andre ord ingen fare for at linjer skal bli stjålet.