Bratte Rogalands Venner – BRV

Bratte Rogalands Venner har siden starten i 1980 hatt som oppgave å fremme klatringen i fylket – både ved å være et sosialt samlingspunkt for medlemmene og ved å være en ressurs i forbindelse med sikkerhetsarbeid , klatreetikk og utvikling og vedlikehold av klatrefelt.

BRV har også engasjert seg sterkt i utvikling av innendørs klatrevegger i Stavanger-regionen. Høsten 2010 ble arbeidet belønnet med åpningen av Monsterveggen i Sørmarka Arena.

Styremedlemmene

Johannes Miljeteig

Johannes Miljeteig

Formann
Harald Kleven

Harald Kleven

Nestformann
Maren Ulvøy

Maren Ulvøy

Kasserer

Øyvind Salvesen

Øyvind Salvesen

Styremedlem
Jostein Øygarden

Jostein Øygarden

Styremedlem
Leif Jensen

Leif Jensen

Styremedlem
Stephen Johansen

Stephen Johansen

Styremedlem
Vivian Sagvåg

Vivian Sagvåg

Styremedlem
Juliane Berg Johansen

Juliane Berg Johansen

Styremedlem

Bolting/Rebolting:

post@brv.no

BRV er tilknyttet Norges Klatreforbund

nkf